Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Celoroční cyklus pro MŠ

MALÝM DETEKTIVEM aneb toulání v říši přírody a lidí

 

Nabídka celoročního cyklu programů Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice pro MŠ školní rok 2016/2017

Celoroční projekt nabízí cykly výukových programů, které se tematicky věnují ekosystému lesa, vody, louky a prostředí člověka. V průběhu roku se předškoláci seznámí v prvním bloku vždy s daným ekosystémem (jeho strukturou, funkcí a významem) a při následném setkání se budeme blíže věnovat vybraným zástupcům z živočišné a rostlinné říše, kteří v daném ekosystému žijí. Cyklus zaměřený na prostředí člověka umožní uvědomit si propojení a vzájemné ovlivňování člověka a přírody (tradice, domácí zvířata, ochrana životního prostředí)

V připravených výukových programech jsou využívány následující metody a formy práce:
→ Dramatické hry, dramatická výchova
→ Smyslové hry, prohlubování smyslového vnímání
→ Pozorování a pokusy
→ Tvořivé hry (s přírodním i odpadovým materiálem), výtvarná a pracovní činnost
→ Didaktické, pohybové i jiné hry zaměřené na spolupráci i samostatné jednání
→ Rozhovory, řízené diskuse

V průběhu celého roku, kdy se budeme postupně seznamovat s jednotlivými tématy, budou děti získávat zkušenosti a dovednosti v těchto vzdělávacích oblastech:
Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a jeho tělo, Dítě a svět

JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT
Osobně ve středisku SEVER, Masarykova 35, Litoměřice nebo telefonicky na tel. 739 203 212 nebo 739 203 211, či mailem na adrese ivana.polackova@ekologickavychova.cz
Programy zajistíme na základě vaší objednávky. Platba je možná v hotovosti po ukončení programu nebo bankovním převodem proti námi vystavené faktuře.

CENY PROGRAMŮ
Dotované programy pro MŠ v Litoměřicích a v obcích spadajících pod správní obvod Litoměřice. Zvýhodněné ceny jsou mateřským školkám účtovány díky získaným dotacím Města Litoměřice:
20 Kč za každého žáka za 1 – hodinový program (45–60 minut). Doprovod bezplatně.

Podrobný popis cyklu naleznete zde:
Nabídka pro MŠ Malým detektivem

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory