Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Kurz v Brně

Rubrika: ŠUŽ 2012/2013-Aktuality

V Brně proběhne akreditovaný vzdělávací kurz pro učitele, ve kterém se dozvíte:

  • jak zapojit školu do života obce a společně s žáky, rodiči i občany plánovat a realizovat užitečné změny
  • jak využít místních zajímavostí pro obohacení výuky
  • jak připravit vizi rozvoje místa, kde se nachází vaše škola
  • jak připravit a úspěšně realizovat školní projekty
  • jak obohatit výuku o témata jako jsou zeleň, veřejná prostranství, odpady, energie, doprava, biopotraviny, místní kulturní dědictví a další
  • jak kreativně zapojit do výuky průřezová témata výchova demokratického občana, environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Kurz se skládá:

  • ze dvou jednodenních seminářů (23. 10. 2012 a 19. 2. 2013)
  • práce se žáky a partnery jako seminární úkol zpracovávaný účastníkem
  • dalších podpůrných prostředků (skripta, e-learningová podpora a databáze projektů ostatních škol)
  • konzultací při tvorbě vlastního projektu

Do kurzu Škola pro udržitelný život se můžete přihlásit již nyní. Díky Evropskému sociálnímu fondu jsou kurzy v letošním roce zdarma.

facebook twitter

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory