Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Realizovaná studia v rámci Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO

SEVER má za sebou úspěšnou realizaci 6 běhů Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty), které se uskutečnily díky podpoře ESF a které úspěšně dokončilo 147 absolventů.

2006 – 2007: studium se uskutečnilo v rámci projektu Vzdělávání školních koordinátorů EVVO, jehož příjemcem bylo SSEV Pavučina a SEVER realizoval toto studium jako zakázku ve spolupráci s Diviznou Liberec a Ekocentrem Paleta Pardubice. Studium absolvovalo 30 pedagogů z Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Ústeckého kraje.

2007 – 2008: v tomto období se uskutečnily 2 paralelní běhy specializačního studia v rámci projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj a školní vzdělávací programy (Program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na průřezová témata v školních vzdělávacích programech a na školní program EVVO), jehož příjemcem byl SEVER.
První běh pro pedagogy z Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje absolvovalo 30 pedagogů, druhý běh pro pedagogy z Ústeckého a Středočeského kraje 24 pedagogů.

2010 – 2011: v tomto období realizoval SEVER 2 běhy studia – jeden v rámci projektu Environmentální vzdělávání pedagogů pro pedagogy z Královéhradeckého kraje (18 absolventů), jehož byl příjemcem, a druhý běh jako zakázku pro SSEV Pavučina v rámci projektu Specializované činnosti v environmentální výchově (25 pedagogů z Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje).

2013 – 2014: v tomto období proběhl jeden běh studia pro 20 pedagogů z Libereckého kraje v rámci projektu OPVK Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj.

V roce 2015 byl zahájen 7. běh specializačního studia pro celkem 27 pedagogů ze tří krajů –Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického. Každý kraj podpořil „svých“ 9 pedagogů.
Tento běh bude ukončen v srpnu 2016.
Momentálně není otevřen žádný nový běh studia, avšak není vyloučeno, že v následujících letech nový ročník neotevřeme. Máte-li zájem absolvovat specializační studium u nás – viz záložka Chci se zúčastnit.

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory