Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Základní informace o Specializačním studiu pro školní koordinátory EVVO

Specializační studium pro školní koordinátory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Specializační studium realizuje  Středisko ekologické výchovy  SEVER Horní Maršov ve spolupráci s  Městským střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec  DIVIZNA, Ekocentrem PALETA, Pardubice a Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina za podpory Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje.

Vážení přátelé,

v letošním roce otvíráme nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory environmentální výchovy z Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje.

 

Jde o studium “výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“ dle §9 vyhlášky

č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušné platové třídy a přiznání specializačního příplatku (a tedy i jeho odměňování).

Studium je určeno absolventům magisterského programu pedagogického typu nebo absolventům  magisterského programu nepedagogického typu doplněného pedagogickým minimem.

Tyto podmínky je nutno splnit do zahájení studia, tj. do září 2017.

Studium je prezenční v rozsahu 250 vyučovacích hodin.

 

Obsah studia je vytvořen dle Standardu k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy.

Zahajovací kurz  proběhne ve dnech 23.-27. října 2017 v DOTEKu v Horním Maršově (KH kraj) a během školního roku se uskuteční 4 semináře:

10.-   13.1. 2018 Ekocentrum Oucmanice (PA kraj)

21. – 24.3. 2018 Ekocentrum STŘEVLIK v Hejnicích (LB kraj)

25. – 27.4. 2018 Sedmihorky (LB kraj)

třídenní seminář přelom květen/ červen – termín a místo ještě v jednání

závěrečný kurz 20. – 24. 8. 2018 v DOTEKu v Horním Maršově (KH kraj)

15. – 19.10. 2018 závěrečné zkoušky (vždy 1 den v příslušném kraji)

 

Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.  Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT.

 

Studium předpokládá  zájem účastníka o danou problematiku a jeho zapojení do výukových programů, aktivit, diskusí  a práce v terénu (aprobace není rozhodující).

Studium klade důraz na využitelnost nabytých poznatků v praxi – studující se zúčastní řady praktických aktivit, terénních programů, návštěv zajímavých škol, setkají se v rámci přednášek s  mimořádnými osobnostmi, budou moci hovořit s aktivními koordinátory EVVO a seznámit se s jejich prací. Studující budou mít možnost poznat nejen přírodně hodnotná území, ale zároveň se i seznámit s nabídkou dalších vzdělávacích institucí zaměřených na ekologickou výchovu.

Odborným garantem studia je Středisko ekologické výchovy SEVER, které má za sebou již 7 úspěšně odvedených ročníků studia, ve spolupráci s Městským střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZNA a Ekocentrem Paleta, Pardubice a SSEV Pavučina.

 

Celkové náklady na studium (včetně ubytování a stravování) činí pro jednoho účastníka 28 000 Kč.

Královéhradecký  kraj poskytne 10 vybraným pedagogům příspěvek na studium, takže vysílající škola, případně jednotlivý účastník, zaplatí 6 000 Kč a bude si hradit jízdné.

 

Zájemci o studium, zašlete formulář předběžné přihlášky do  31. července 2017 na adresu:

sever-prihlasky@ekologickavychova.cz,  do předmětu napište „přihláška do spec. studia“.

 

Po tomto předběžném přihlášení budete do 18.8. 2017 vyrozuměni, zda jste do studia zařazeni či nikoli, a budou vám zaslány podrobnější informace, instrukce a termín k úhradě poplatku a formulář smlouvy o spolupráci (se zohledněním termínu přípravného týdne).

Teprve po uhrazení poplatku a odevzdání příslušných vyplněných formulářů budete do studia řádně přijati.

Přikládáme informace v pdf. formátu: Nabídka spec.studia 2017

 

 

 

 

 

 

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory