Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Základní informace o projektu Ekoškola

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

Program je vhodný pro školy základní, střední, i speciální, školy malé i velké, vesnické i městské, školy zkušené na poli environmentální výchovy i školy teprve začínající.

Webové stránky projektu: www.ekoskola.cz

SÍŤ EKOŠKOL V ČR

Hlavním cílem projektu je rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast prostřednictvím osvědčeného praktického mezinárodního programu Ekoškola.

Projekt Síť Ekoškol v ČR tvoří komplexní systém metodické podpory k EVVO. Ta je poskytována školám zapojených do programu Ekoškola ve všech krajích ČR prostřednictvím krajských koordinátorů.

Na zapojených školách se žáci budou pod vedením pedagogů učit o environmentálních tématech ve výuce, s využitím inovativních metod výuky budou realizovat konkrétní opatření vedoucí k ekologizaci provozu školy. Tím projekt povede i k rozvoji jejich klíčových kompetencí. Nejlepší zkušenosti z projektu budou zachyceny jako příklady dobré praxe a šířeny na další školy v ČR.

Nabídka výukových programů pro Ekotýmy

Školám, které jsou zapojeny v programu EKOŠKOLA, nabízíme výukové programy pro žákovské Ekotýmy. Tyto výukové programy jsou zdarma (vyjma tématických výukových programů z nabídky našeho Střediska ekologické výchovy SEVER). Pokud budete mít zájem o výukový program, vyplňte přihlášku, navrhněte přibližný termín konnání VP a pošlete ji na email uvedený v přihlášce.

pozvánka Ekotým
přihláška Ekotým

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory