Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Environmental Realiteach aneb Učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí

Projekt zaměřený na volbu povolání komplexně, systematicky a netradičně seznamuje žáky 8. tříd ZŠ s jejich budoucími možnostmi ve výběru povolání.

Výchova k povolání se stala součástí RVP již v roce 2002 (Metodický pokyn MŠMT č.j. 19485/2001-22). Školy jsou tedy povinné naplňovat cíl prostřednictvím vzdělávacího okruhu Svět a práce, tzn. samostatným předmětem volba povolání nebo integrací témat do dalších vyučovacích předmětů. Z tohoto důvodu je volba povolání aktuální téma v posledních ročnících základní školy. Projekt se proto zaměřuje úzce na tuto cílovou skupinu žáků základních škol.

Projekt odstartuje aktivní spolupráci třech subjektů: základních škol, středních škol či středních odborných škol a učilišť a organizací s činností v oblasti životního prostředí v Královéhradeckém kraji. Metodou terénní výuky v místě regionu se zaměříme na získání reálných informací o povoláních v oblasti ŽP a následně pro schopnost odpovědně se rozhodnout při volbě dalšího profesního zaměření. Prostřednictvím vzniklé metodiky celoročního školního projektu dojde k aktivnímu metodickému vedení pedagogů při realizaci celoročního školního projektu se žáky a přímému prohlubování akčních kompetencí žáků.

Projekt si klade za cíl rozvoj reálného sebehodnocení schopností, dovedností a znalostí žáka základní školy při volbě dalšího profesního zaměření při přechodu na střední školu, střední odbornou školu či odborné učiliště prostřednictvím celoročního školního projektu a otevřených motivačních hodin. Zapojeny budou třídní kolektivy 8. tříd základních škol Královéhradeckého kraje, vedené pedagogy ve spolupráci s lektorem (metodikem) a odborným pracovníkem střediska SEVER. V souladu s nároky RVP bude vytvořen metodický koncept celoročního školního projektu, který ověří dosažení očekávaných výstupů pomocí kvalitní metodiky včetně evaluace. Dílčí činnosti projektu se zaměří na výuku v reálném prostředí organizací působící v oblasti ochrany životního prostředí, zážitkových výukových programů, motivačních hodin a použitím metod kritického myšlení. Projekt si klade za cíl realizovat různé formy formálního i neformální setkávání žáků a pedagogů zapojených základních škol v Královéhradeckém kraji.

Zaujalo vás téma projektu natolik, že byste chtěli vědět více podrobností? Rádi byste se námi podělili o zkušenosti při naplňování tématu volba povolání a jeho zařazení ve vašem ŠVP? Neváhejte a napište nám, protože stojíme o spolupráci s vámi.

Mgr. Tereza Hejtmánková, tereza.hejtmankova@ekologickavychova.cz, Středisko ekologické výchovy SEVER, pracoviště Hradec Králové

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory