Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Cíle a obsah projektu

Doba realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014

Cílová skupina: třídní kolektivy žáků 8. tříd ZŠ v Královéhradeckém kraji

Hlavní cíl projektu:

Rozvoj reálného sebehodnocení schopností, dovedností a znalostí žáka základní školy při volbě dalšího profesního zaměření při přechodu na střední školu, střední odbornou školu či střední odborné učiliště pomocí reálné výuky na příkladech profesí v oblasti životního prostředí.

 Způsob zapojení základní školy:

Zapojeny budou třídní kolektivy 8. tříd ZŠ Královéhradeckého kraje, vedené pedagogy ve spolupráci s lektorem (metodikem) a odborným pracovníkem střediska SEVER.

Třídní kolektivy budou pilotně ověřovat metodický koncept celoročního školního projektu na téma příprava na volbu povolání na příkladech profesí v oblasti životního prostředí, sestaveného v souladu s nároky RVP. Všechny aktivity jsou podpořeny z projektu a jsou zdarma.

V dílčích činnostech projektu proběhnou tyto aktivity:

- celoroční projektová výuka (září – červen 2013) v reálném prostředí organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí (předpokládáná časová dotace: min. 1h/týdně v 8. ročníku v tématické Oblasti člověk a svět práce + domluva terénní výuky v organizacích – dvě exkurze za školní rok)

- zážitkové výukové programy (předpokládáná časová dotace: 2 dvouhodinové programy za školní rok)

- motivační hodiny v prostředí vybraných SŠ v KHK (předpokládáná časová dotace: dvě návštěvy SŠ škol za školní rok)

- závěrečná výstava

Cíle projektu z hlediska žáka (v souladu s doporučenými výstupy RVP):

- žák se naučí využívat poznatky z oblasti sebepoznání, rozhodování a plánování vlastní budoucnosti a při dosahování cílů.

- žák vyhodnotí míru vlastní odpovědnosti za volbu budoucího povolání

- žák si osvojí techniky a metody akčního plánování a uplatňuje je při rozhodování o volbě dalšího vzdělávání a budoucí profesní orientace

- žák se naučí poznávat a uplatňuje poznatek souvislosti mezi nároky na výkon zvoleného povolání a skutečnými osobními dispozicemi a předpoklady pro vykonávání tohoto zaměstnání a uplatnění na trhu práce

- žák umí popsat možná rizika neúspěchu a jejich řešení

- žák popíše místo sebevzdělání ve svém životě

- žák si vede strukturované portfolio

Přínos pro zapojenou základní školu:

- praktické naplňování povinného tématu Volba povolání s následnou možností zařazení ověřeného tématického celku do ŠVP (exkurze za praxí povolání v oblasti ŽP, zážitkové výukové programy, motivační hodiny na SŠ, balíček pomůcek k realizaci projektových aktivit, další vzdělávání pedagogů)

- každý pedagog, který vede projektem třídní kolektiv, obdrží kompletní metodické materiály v tištěné podobě

- každý žák zapojeného třídního kolektivu obdrží strukturované portfolio, se kterým bude po celý rok pracovat

- výměna zkušeností s ostatními zapojenými základními školami

Realizátor projektu: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše

Kontakt: Silvie Vacková, silvie.vackova@ekologickavychova.cz, manažer projektu, 739 203 209

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory