Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

O projektu Globální výchovou za spravedlivější svět!

Od dubna 2011 SEVER Horní Maršov spolupracuje na mezinárodním projektu, jehož předkladatelem je britská organizace CDEC (Cumbria Development Education Centre). Kromě České republiky, jsou dalšími partnerskými zeměmi Polsko (IGO) a Ghana (ICED). Projekt, který nese název Global Literacy for a Fairer World (Globální výchovou pro spravedlivější svět!) a je zaměřen na globální rozvojové vzdělávání, probíhá po tři roky.

Naší snahou je poskytnout podklady učitelům, kteří jsou zodpovědní za začleňování průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech do výuky tak, aby mohli do svých hodin zahrnout informace o uvedených tématech – globálním obchodu, vzdělávání a příčinách hladu a chudoby, a tím umožnili žákům pochopit souvislost mezi západními společnostmi a globálním Jihem a aby byli sami schopni podniknout kroky, které budou směřovat k dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Projekt si zároveň klade za cíl bojovat proti některým stereotypům o Africe, které v řadách žáků i učitelů mohou přetrvávat. Z tohoto důvodu je do projektu zařazen i partner z afriky – Ghana.

Výukové materiály se věnují tématům, která vycházejí z rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) a to především snížení extrémní chudoby a hladu, dosažení základního vzdělání pro všechny a vznik globálního partnerství pro rozvoj. Učitelé z pilotní skupiny 7 škol navrhují možnosti vylepšení stávajících výukových materiálů a předkládají návrhy na další navazující aktivity. Příručka, která právě vznikla společnou prací partnerských organizací a učitelů ve všech zemích, bude distribuována do mnoha škol po celé ČR.

Součástí projektu je výroba dokumentárních filmů. Ty vznikají prostřednictvím české partnerské dokumentaristické organizace KAMPAK z materiálu natočeného přímo v Ghaně a reflektují každodenní život ghanských dětí jakož i další aspekty života v Ghaně. Filmy slouží kromě jiného také jako výuková pomůcka pro učitele v Evropě. Žáci mohou porovnávat svůj každodenní život se životem studentů v Africe a touto formou se dostávají k přemýšlení nad uvedenými tématy a vzájemnou propojeností dnešního globálního světa.

V současné době je projekt ve své závěrečné fázi, která zahrnuje především distribuci metodické příručky Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle! mezi pedagogy.

Pokud vás téma projektu zaujalo, stáhněte si příručku, vyzkoušejte z ní prosím tři aktivity a zašlete nám krátkou zpětnou vazbu na přiloženém dotazníku.

PŘÍRUČKA a DOTAZNÍK ZDE

Děkujeme

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory