Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

O projektu Blíž přírodě v mateřské škole

Projekt byl realizován v období od 1.5. 2012 do 31.12.2012.

Cílovou skupinu tvořili pedagogové mateřských škol Královéhradeckého kraje. Konkrétním naplněním projektu bylo poskytnout pedagogům zapojených škol vzdělávání v tématech o základních životních podmínkách: slunce, voda, půda, vzduch po stránce odborné i metodické. Důraz byl kladen zejména na prožitkové a badatelské aktivity vhodné do terénu a na využívání pestré škály metod, zejména dramatické, výtvarné, pohybové a smyslové hry. V rámci projektu byl realizován cyklus vzdělávacích akcí sestávající se čtyř seminářů (Království vzduchu, Království Slunce, Království vody, Království půdy), pětidenního kurzu Člověk a prostředí a závěrečné konference shrnující výsledky projektu a představující integrovaný celek Základní podmínky života a pětidílnou publikaci Čtyři království aneb základní podmínky života. Publikace předává ucelený pohled na základní problematiku vztahu člověka a přírody, kdy jsou voda, půda, vzduch a sluneční energie základními podmínkami pro život člověka i ostatních organismů. Publikaci doplňuje CD s 20 příspěvky účastníků vzdělávání – tematickými metodickými celky.

Projekt byl pro pedagogy mateřských škol přínosný a přitažlivý, chválili praktičnost témat a nabídku vzdělávání doplněnou konzultacemi a ukázkami vhodných pomůcek pro zvolená témata. Účastníci hodnotili kladně i přínos zpracování metodického tematického celku, kdy se navzájem obohatili o nové přístupy a našli inspiraci pro výchovně vzdělávací činnost.

Všechny vzdělávací akce jsou akreditovány MŠMT a jsou pro účastníky zdarma.

Informace o projektu poskytne: Mgr. Radka Urbánková, SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel. 734 310 962, radka.urbankova@ekologickavychova.cz

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory