Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Story line approach

SEVER koordinuje nový školní projekt! Mezinárodní spolupráce se Slovenskem a Polskem slibuje nejen získání nových praktických zkušeností, ale také pravděpodobně zvýší úspěšnost žáků při hledání budoucího zaměstnání.

Projekt nese název Story line approach – cooperation between vocational schools students and the world of work, přičemž školy pomocí metody dějové linie budou prakticky řešit a posuzovat palčivé energetické problémy klientů. Nejúspěšnější řešitelé se zúčastní mezinárodní konference.

Projekt bude probíhat dvoukolově, začíná v lednu 2014 a končí v květnu 2015.

Záměr projektu reaguje na vysokou poptávku středních odborných škol po možnosti propojit školní teorii s praktickou zkušeností studentů ve studovaném oboru. V českém, slovenském i polském školství jsou možnosti škol v tomto směru zatím poměrně omezené, třebaže právě praktická zkušenost studentů je nejvíce poptávána na trhu práce a zvyšuje úspěšnost studentů při hledání zaměstnání. Cílem projektu je, aby se studenti co nejlépe naučili řešit problémy bezprostředně se týkající studovaného oboru a získali zkušenosti, které se jim mohou hodit při profesním uplatnění.

Samotná realizace bude probíhat tak, že oslovený klient zadá konkrétní požadavek týkající se úspor energie v jeho provozovně. Řešitelské týmy studentů budou spolupracovat s odborníky a pod jejich vedením pracovat na energetických úsporách podle zadání. Vyvrcholením projektu je konference, na které budou pracovní skupiny prezentovat klientovi svoje závěry a doporučení vedoucí k úsporám. Projekt bude probíhat dvoukolově (leden-květen 2014 a listopad 2014 – březen 2015). Z každé konference vzejde vítěz národního kola a tyto školy se zúčastní mezinárodního setkání.

Projekt bude zároveň probíhat ve třech zemích. Na základě výměny zkušeností partnerských organizací a provedené evaluace bude inovována metodika pro spolupráci škol a firem a bude nabídnuta SOŠ v Česku, Polsku a Slovensku.

V soušasné době začínáme s 2. kolem projektu. Zadání paní Vrabcové, majitelky kadeřnictví v Trunově budou řešit studenti z následujících škol: VOŠ a SPŠ Jičín; SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové;
Česká lesnická akademie Trutnov, SŠ a VOŠ. I vítězové 2. kola se probojují na mezinárodní konferenci, která se bude konat v květnu 2015 v polské Legnici.

Partneři:

Zielona Akcja je občanská nevládní nezisková organizace, která se přes 20 let věnuje oblasti ekologického vzdělávání, ochraně přírody Organizace má dlouholeté zkušenosti ve vzdělávacích projektech, asi 15 let spolupracuje s 50 školami a učiteli z Dolního Slezska. http://www.zielonaakcja.pl/

Občanské sdružení SOSNA je ekologická nevládní, nezisková organizace. Kromě jiného se zabývá environmentální výchovou a je koordinátorem regionálního centra Košice v projektu Zelená škola. http://www.sosna.sk/

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah těchto webových stránek odpovídá výlučně autor. Webové stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory