Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Základní informace o projektu Za NATUROU na túru

O čem projekt je?

Ve třinácti krajích České republiky připravujeme společně se středisky ekologické výchovy a jinými ekocentry výukové programy, které mohli první školáci a studenti vyzkoušet již na podzim 2010. Další budou mít možnost vydat se na túru s Naturou od jara 2011.

Cíl a popis projektu:

Základním cílem projektu je vzdělávání a zvyšování povědomí v oblasti biodiverzity a ochrany přírody. Cílovou skupinou, na kterou se projekt svými aktivitami zaměřuje, jsou žáci a studenti základních a středních škol. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím dvou hlavních výstupů:

  • Ve spolupráci s externími realizátory bude vytvořeno 25 terénních výukových programů v lokalitách soustavy Natura 2000. Tyto lokality budou rovnoměrně rozmístěné po celém území ČR (mimo Prahy), přičemž v každém kraji bude připraven minimálně jeden výukový program. Každý výukový program bude během projektu proveden minimálně 20x, celkem se za dobu trvání projektu zúčastní všech výukových programů 7.500 žáků.
  • Souběžně bude vytvářena obecně platná metodika pro přípravu a realizaci terénních výukových programů zaměřených na ochranu přírody a biodiverzity. Metodika bude sloužit jako podklad pro tvorbu výukových programů v rámci projektu a postupně bude upravována na základě získávaných zkušeností. Finální podoba metodiky bude v tištěné podobě poskytnuta učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům jako podklad pro tvorbu jejich vlastních výukových programů. Přílohovou částí metodiky bude přehledná prezentace všech druhů rostlin a živočichů a přírodních stanovišť u nás chráněných soustavou Natura 2000.

SEVER Hradec Králové Vás zve na terénní ekologický výukový program:

Velký poklad v malém labyrintu
Program bude realizován v PP Na Plachtě v Hradci Králové v období od dubna 2011 do října 2011. Program můžete navštívit s žáky 2.st. ZŠ a studenty SŠ. Program můžete objednat na www.zanaturou.cz, kde najdete podrobné informace o všech programech projektu. Počet programů realizovaných zdarma je z kapacitních důvodů omezen, proto je nutná předchozí domluva!

Pokud nenaleznete odpověď na Vaši otázku na www.zanaturou.cz, obraťte se na: tereza.hejtmankova@ekologickavychova.cz.

Kam dál? Na web zanaturou.cz!

Projekt Za Naturou na túru má již vlastní webové stránky, které rozhodně stojí za pár minut vaší pozornosti! Račte vstoupit tudy: www.zanaturou.cz.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory