Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

SEVER Litoměřice – Aktuality

Kolegiální podpora v síti Mrkvička

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Litoměřicko

Od listopadu 2016 zahájilo Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice o.p.s. (jako partner SSEV Pavučina) realizaci projektu Kolegiální podpora v síti Mrkvička, jehož cílem je zavést kolegiální podporu mezi pedagogy mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu formou vzájemných náslechů a společné přípravy a realizace výukových celků.

Projekt je určen pro pedagogy mateřských škol a Pavučina jej realizuje spolu se třemi partnerskými organizacemi (Lipkou, SEVERem o.p.s. a Cassiopeiou), kteří projekt zajišťují ve třech různých regionech ČR. Projekt sestává ze dvou hlavních aktivit – Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu a Tuzemské stáže. SEVER je partnerem pro první aktivitu.

 

Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodlo, že v příštích letech bude podporovat novou formu vzdělávání a profesního rozvoje učitelů, a to tzv. kolegiální podporu. Co si pod tímto pojmem představit? Doposud jste byli povětšinou zvyklí na to, že v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jste nové znalosti a dovednosti získávali na seminářích, kde Vám lektor (odborník na danou oblast) prostřednictvím různých vzdělávacích metod předal část svých znalostí a dovedností. Kolegiální podpora oproti tomu spočívá v tom, že znalosti, zkušenosti a dovednosti si předávají přímo sami učitelé ve své vlastní praxi.

Co projekt nabízí

  • Možnost vyzkoušet si, zda je kolegiální podpora pro Vás vhodnou formou profesního rozvoje. Dva pedagogové z Vaší školky, kteří v minulosti získali zajímavé znalosti a dovednosti využitelné pro environmentální výchovu (EV) si mohou vyzkoušet, jak si toto svoje „know – how“ navzájem předávat. Možnost naučit se základním metodám mentoringu a vedení. Každá dvojice spolupracujících pedagogů dostane přiděleného odborného konzultanta, který bude dvojici provázet po celou dobu zapojení do projektu. Zapojení pedagogové budou mít také možnost zúčastnit se několikahodinového praktického setkání s odborníky na problematiku mentoringu a vedení.

  • Možnost vytvořit pro domovskou školku dlouhodobý vzdělávací celek z oblasti environmentální výchovy, který můžete opakovaně využívat při realizaci EV.Drobnou finanční odměnu za Vaši práci při předávání Vašich zkušeností kolegovi (4000 Kč za 25 hodin práce).

  • Podrobnější popis aktivity. Pro kolegiální podporu bude vybrána vždy dvojice pedagogů z jedné mateřské školy, kteří se ve své škole zapojují do realizace environmentální výchovy a v minulosti získali specifické dovednosti pro realizaci EV (např. mají osvojené specifické metody vhodné pro EV, umějí plánovat EV, vytvářet dlouhodobé celky apod.). Tato dvojice pedagogů bude spolupracovat po dobu 5 – 10 měsíců (podle potřeby). Vzájemná spolupráce bude rozdělena do dvou etap:

  1. První etapa bude zaměřena na výměnu zkušeností a vzájemné učení. Každý z dvojice si vydefinuje, v čem je dobrý a co může kolegovi předat, a zároveň se s kolegou dohodne, co by se chtěl na oplátku naučit od něj. Vzájemné učení pak může probíhat formou vzájemných konzultací, hospitací při práci s dětmi, společného plánování a realizace výuky apod. S nastavením a vlastní realizací spolupráce pomůže dvojici odborný konzultant (viz dále).

  2. Druhá etapa bude zaměřena na společnou práci dvojice pedagogů na tvorbě dlouhodobého vzdělávacího celku. Vzhledem k tomu, že jako efektivní forma výuky environmentální výchovy se ukazují dlouhodobé celky a programy, vytvoří dále dvojice pedagogů v rámci kolegiální podpory dlouhodobý celek (např. třídní plán EV, projekt, program s prvky integrované tematické výuky případně jinak organizovaný dlouhodobý celek dle potřeb a možností dané dvojice pedagogů a jejich školy/škol).

Každé dvojici pedagogů bude přidělen odborný konzultant ze střediska ekologické výchovy, který spolu s dvojicí zmapuje jejich dosavadní zkušenosti, znalosti a dovednosti a pomůže jim stanovit cíle, plán a formy jejich spolupráce a vzájemného učení. Odborný konzultant bude k dispozici po celou dobu spolupráce dvojice pedagogů a bude je metodicky vést, poskytovat konzultace, pomáhat řešit vzniklé problémy a na konci spolupráce jim pomůže s jejím vyhodnocením.

 

Protože je kolegiální podpora relativně novou formou profesního rozvoje pedagogů, uspořádají realizátoři projektu pro zapojené pedagogy setkání rozložené do dvou dnů, na kterém se účastníci seznámí s vhodnými postupy a metodami pro předávání svých zkušeností dalším kolegům a s tím, jak vytvářet dlouhodobé vzdělávací celky. Nebude chybět ani prostor pro sdílení zkušeností s kolegy z jiných MŠ.

Podmínky pro zapojení

  • Zapojení pedagogové působí v mateřské škole uvedené v Rejstříku škol a školských zařízení.

  • Minimální rozsah spolupráce v první etapě činí 50 hodin (25 hodin je pedagog v roli poskytovatele podpory, 25 hodin v roli příjemce) a ve druhé etapě 15 hodin vyčleněných na společnou přípravu a realizaci dlouhodobého celku. Obě etapy proběhnou v rozmezí 5 – 10 měsíců podle potřeby.

  • Za každou z 25 hodin, kdy je pedagog v roli poskytovatele kolegiální podpory, obdrží odměnu 160 Kč formou dohody o provedení práce, celkem tedy 4 000 Kč.

  • Každý z pedagogů si v průběhu spolupráce vede svoje portfolio podle předem daných požadavků, které v závěru poslouží také jako doklad proběhlé spolupráce.

 

 

 

Termíny:

Pokud byste měli zájem zapojit se do projektu ve školním roce 2017/2018, ozvěte se, prosím, na kontakt uvedený níže:

Kontakty

Pro Ústecký a Liberecký kraj

Ivana Poláčková

Tel: 739 203 212

Pro Královehradecký a Pardubický kraj

Lenka Hronešová

Tel: 739 203 209

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Pokračovat ve čtení >

Klimatická konference v Liberci

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Litoměřicko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Archiv akcí-Litoměřice-město slunce, Globální výchovou za spravedlivější svět, Hlavní stránka, Nezařazené, Pro firmy, Pro pedagogy, Pro veřejnost-archiv akcí HK, Univerzální archiv

SEVER Horní Maršov pořádá v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje modelovou Klimatickou konferenci. Moderují ji žáci škol z celé republiky. Přijďte se podívat. Více se dozvíde na přiložené pozvánce: Pozvánka Klimatická konference

Pokračovat ve čtení >

Rok na Zemi – seminář pro lektory a pedagogy MŠ

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Litoměřicko, Aktuální nabídka seminářů pro pedagogy UL - MŠ, Hlavní stránka

Co se skrývá za střídáním ročních období a proč je ve dne světlo a v noci tma? Co je vlastně příroda a jaké místo v ní máme my, lidé?
Jak odpovídat na tyto otázky se dozvíte na semináři určeném pro pedagogy MŠ. Formou praktických ukázek a aktivit se seznámíte s pestrou škálou metod vhodnou především pro rozvoj spolupráce, smyslového vnímání a senzitivity.

KDY: 31. 3. 2017, od 10:00 do 15 hod
KDE: prostory Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice
Masarykova 35, Litoměřice (naproti finančnímu úřadu)

Podrobné informace (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

SEVER Litoměřice hledá nového spolupracovníka!

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Litoměřicko, Hlavní stránka

Středisko ekologické výchovy SEVER v Litoměřicích hledá nového spolupracovníka/spolupracovnici!

Nabízíme zajímavou práci v ekologicky/environmentálně zaměřené neziskové organizaci s nástupem od 1. 1. 2017. Podrobnosti a kontakt naleznete v příloze níže.

nabídka pracovní pozice

Pokračovat ve čtení >

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO SKUPINY A RODINY!

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Litoměřicko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, DOTEK, Hlavní stránka

podzimky koláž

Nabídka pro skupiny i rodiny – 25.- 30. října!

Přijďte pobejt na bývalou barokní faru DOTEK v Horním Maršově a poznejte Krkonoše jinak! Neváhejte a rezervujte si své místo včas!

DOTEK podzim 2016_nabídka říjen

Pokračovat ve čtení >

Katalogy s programy pro rok 2016/2017

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Litoměřicko, Hlavní stránka

katalogy opbal

Kompletní nabídku programů EVVO Královéhradeckého kraje a pracoviště SEVER Litoměřice naleznete zde.
I letos je nabídka více než pestrá a je z čeho vybírat!

Pokračovat ve čtení >

KAPRADÍ 2016 Ústecký kraj

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Litoměřicko, Aktuální nabídka seminářů pro pedagogy UL - 1. st. ZŠ, Aktuální nabídka seminářů pro pedagogy UL - 2. st. ZŠ, Aktuální nabídka seminářů pro pedagogy UL - MŠ, Aktuální nabídka seminářů pro pedagogy UL - SŠ, Hlavní stránka

KAPRADÍ LTM_2016_web

Slavnostní 15. setkání škol a institucí Ústeckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu KAPRADÍ 2016 proběhne letos v pátek 11. listopadu  na Základní škole Na Valech v Litoměřicích.  (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Aktuální nabídka aktivit pracoviště SEVER Litoměřice

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Litoměřicko

Aktuální nabídku výukových programů a dalších aktivit pro školní rok 2016/2017 střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice naleznete zde.

Nově Vám nabízíme možnost terénních výukových programů pro ZŠ a SŠ a celoroční cyklus MALÝM DETEKTIVEM aneb toulání v říši přírody a lidí pro MŠ.

Těšíme se na viděnou!

Pokračovat ve čtení >

Konference Učíme se péčí o místo – tvoříme svět, který chceme

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Litoměřicko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Pro veřejnost, Vzdělávání veřejnosti

konference šuž 2016_leták final

Konference o místně zakotveném učení a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, pořádaná k prvnímu výročí přijetí Cílů udržitelného rozvoje OSN, proběhne v Praze v pátek 23. 9. 2016 od 9 do 16 hodin na Ministerstvu životního prostředí v Praze.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost a přijďte načerpat inspiraci!

Akce je určena učitelům a dalším vzdělavatelům, představitelům a pracovníkům veřejné správy i všem dalším zájemcům o oblast vzdělávání.

Podrobný program a přihlášku naleznete zde:

Konference šuž 2016_leták a přihláška

Aktualizovaný program konference je k vidění zde.

Záštitu nad konferencí převzali ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec. 

Děkujeme za podporu!

 

Pokračovat ve čtení >

Seminář Jak interpretovat přírodu

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Litoměřicko, Aktuální nabídka seminářů pro pedagogy UL - 2. st. ZŠ, Aktuální nabídka seminářů pro pedagogy UL - SŠ

Zveme Vás na Seminář Jak interpretovat přírodu, který se koná v pondělí 27. 4. 2015 od 9:30 do 15:00 ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Masarykova 35, Litoměřice , odpolední program je v NPP Bílé Stráně.

 

Lektorka vám nabídne nové přístupy, které vám usnadní motivovat žáky k vlastní badatelské aktivitě v přírodě, ale i v hodinách přírodních věd. Předá vám mnoho praktických tipů a návodů včetně šanonu s osvědčenými aktivitami pro žáky od 1. stupně ZŠ po SŠ a poslední nově vydanou publikaci Interpretace krajiny – Umíme číst v krajině, víme, kde jsme doma?
Můžete se těšit na osvědčené tipy, ale i na novinky ze světa přírodovědných aplikací, které žákům pomohou pochopit oku vzdálené přírodniny.
Budeme společně objevovat, jak je možné plnit ve výuce smysluplnost, spolupráci i svobodnou volbu.

 

Více informací naleznete v přiložené pozvánce:

jak interpretovat přírodu

Pokračovat ve čtení >

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory