Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Stálá nabídka výukových programů

Katalog s nabídkou krátkodobých ekologických výukových programů pro první stupeň základních škol nabízených Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s. pro rok 2016/2017 naleznete níže.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ

Programy jsou zaměřené na ochranu a poznávání přírody, ochranu životního prostředí a udržitelný způsob života a v neposlední řadě i na zlepšování vztahů ve skupině. Obsah vychází zejména ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, dále pak ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, Umění a kultura. Programy kladou důraz na mezipředmětový přístup k dané problematice a na interaktivní metody. V široké škále využívají prvků dramatické výchovy, kooperativního vyučování, smyslových a pohybových her i dalších aktivizačních prostředků a kladou si za cíl žáky nejen informovat, ale formou konkrétního prožitku vzbudit zájem o danou tématiku. Programy lze dobře využít při realizaci školního vzdělávacího programu a naplňování průřezového tématu Environmentální výchova, ve výchově ke zdravému životnímu stylu i při preventivních programech a v mimoškolní výchově. Podle zaměření jsou programy realizovány v terénu, ve středisku SEVER nebo přímo u vás ve škole.

SEVER-kratkodobe-programy-1-stupen-ZS

 

Přírodovědný příměstský tábor Pět pokladů

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Hlavní stránka, Královéhradecký kraj, Královéhradecký kraj-programy-1.st.ZŠ, Pro veřejnost-nabídka akcí HK

Zveme děti od 6 do 10 let na 3. ročník přírodovědného příměstský tábor Pět pokladů:

24.- 28. 7. 2017 od 8.00 do 16.00
SEVER- Hradec Králové, Kavčí plácek 121

Cena 1750,- Kč
Přihlášky do 30. 6. 2017

Stravování:
teplý oběd (zajistí středisko), 2x svačina z vlastních zdrojů, pitný režim po celý den

Kontakt:
Marcela Veselá
tel. 739 203 209
e-mail: marcelavesela89@seznam.cz

Více informací zde:
pět pokladů_tábor

Pokračovat ve čtení >

Nabídka realizace “šablon” pro ZŠ

Autor: SEVER | Rubrika: Královéhradecký kraj-programy-1.st.ZŠ, Královéhradecký kraj-programy-2.st.ZŠ

Informace o možnosti realizace “šablon” pro základní školy čtěte zde: Nabídka_pro_ZS_do_sablon

(informace pro pedagogy)

Pokračovat ve čtení >

Šablony – cykly výukových programů pro ZŠ

Autor: SEVER | Rubrika: Královéhradecký kraj-programy-1.st.ZŠ, Královéhradecký kraj-programy-2.st.ZŠ

O možnosti realizovat “šablony” ve spolupráci s námi, se dočtete v letáčku: Cykly_programu_HK_ZS

Pokračovat ve čtení >

M.R.K.E.V.

Autor: SEVER | Rubrika: Královéhradecký kraj-programy-1.st.ZŠ, Královéhradecký kraj-programy-2.st.ZŠ, Královéhradecký kraj-programy-SŠ

Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER nabízí školám (ZŠ a SŠ) se zájmem o ekologickou výchovu možnost přihlásit se do sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), kterou na celostátní úrovni administruje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. V rámci sítě jsou přihlášeným školám a koordinátorům EVVO rozesílány metodické a informační materiály k ekologické výchově včetně časopisu pro ekogramotnost Bedrník (minimálně 4x ročně). Další službou poskytovanou školám jsou pravidelné elektronické rozesílky pozvánek a informací z oblasti EVVO. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory