Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Stálá nabídka výukových programů pro SŠ

Nabídku krátkodobých výukových ekologických programů nabízených Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s. naleznete níže.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ

Programy jsou zaměřené na poznávání přírody, ochranu životního prostředí a udržitelný způsob života, ale také na zlepšování vztahů ve skupině. Obsah vychází z osnov jednoho či více předmětů. Programy kladou důraz na mezipředmětový
přístup k dané problematice a na interaktivní metody. V široké škále využívají prvků kooperativního vyučování, simulačních a diskusních aktivit a dalších netradičních forem výuky. Kladou si za cíl žáky nejen informovat, ale formou konkrétního prožitku v nich vzbudit zájem o danou tématiku. Programy lze dobře využít při realizaci ŠVP. Nabízené výukové programy naplňují zejména vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a společnost a Jazyk a jazyková komunikace a zejména průřezové téma: Environmentální výchova a dílčím způsobem i Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

SEVER-kratkodobe-programy-SS

Den Země – Příroda ve městě- 2. stupeň ZŠ a SŠ

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Hlavní stránka, Královéhradecký kraj-programy-2.st.ZŠ, Královéhradecký kraj-programy-SŠ

Přijměte pozvání na Den Země v Hradci Králové!
Tentokrát na téma Příroda ve městě. Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
21. 4. 2017 od 9:00 do 14:00

Více informací v přiložené pozvánce:
Den Země_2st.ZŠ+SŠ

Akce je zdarma! Je nutné se ovšem přihlásit. Těšíme se na vás.

Pokračovat ve čtení >

Velký poklad v malém labyrintu

Autor: SEVER | Rubrika: Královéhradecký kraj-programy-2.st.ZŠ, Královéhradecký kraj-programy-SŠ

Zveme žáky 2. st. ZŠ a SŠ na terénní program v PP Na Plachtě v Hradci Králové.

Délka programu: 180 minut

Cena: 65 Kč/žák (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Nabídka realizace “šablon” pro SŠ

Autor: SEVER | Rubrika: Královéhradecký kraj-programy-SŠ

Informace o možnosti realizace “šablon”ve spolupráci se SEVERem zde:  Nabídka_pro_SS_do_sablon

(informace pro pedagogy)

Pokračovat ve čtení >

Šablony – cykly výukových programů pro SŠ

Autor: SEVER | Rubrika: Královéhradecký kraj-programy-SŠ

Informace, jak využít spolupráce s námi v realizaci “šablon” na středních školách, se dočtete v PDF letáčku: Cykly_programu_HK_SS

Pokračovat ve čtení >

M.R.K.E.V.

Autor: SEVER | Rubrika: Královéhradecký kraj-programy-1.st.ZŠ, Královéhradecký kraj-programy-2.st.ZŠ, Královéhradecký kraj-programy-SŠ

Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER nabízí školám (ZŠ a SŠ) se zájmem o ekologickou výchovu možnost přihlásit se do sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), kterou na celostátní úrovni administruje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. V rámci sítě jsou přihlášeným školám a koordinátorům EVVO rozesílány metodické a informační materiály k ekologické výchově včetně časopisu pro ekogramotnost Bedrník (minimálně 4x ročně). Další službou poskytovanou školám jsou pravidelné elektronické rozesílky pozvánek a informací z oblasti EVVO. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory