Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Místo pro učení KHK

Místo pro učení – učení pro místo

1.1.2022 – 30.11. 2023

 

Partneři projektu: Národní síť Místních akčních skupin ČR z.s., PedF Univerzity Hradec Králové

a PřF Univerzity Hradec Králové

Projekt podporuje dva účely:

Cílem účelu 1 je zvýšit povědomí o místně zakotveném učení (dále MZU) mezi vzdělavateli v

Královéhradeckém kraji, rozšířit znalosti a dovednosti pro uplatňování MZU a jeho principů a využití MZU v praxi mezi vzdělavateli (tj. pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení, zejména učiteli ZŠ a SŠ, studenty pedagogických oborů na vysokých školách, lektory středisek EVVO, NNO, Správ CHKO a NP, muzeí a galerií) prostřednictvím pořádání vzdělávacích akcí (jednodenní semináře, pobytové kurzy, závěrečná odborná konference) a poskytováním související metodické podpory.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím pořádání vzdělávacích akcí (jednodenní semináře, pobytové kurzy, odborné konference) a poskytováním související metodické podpory, dále pak pomocí 10 aktivit ve školách a dalších organizacích v kraji uskutečněných proškolenými učiteli a dalšími vzdělavateli s metodickou podporou SEVERu – půjde o různě rozsáhlé aktivity od ukázkové lekce přes regionální učební texty či žákovské projekty po celoroční projekty servisního učení.

Hlavním cílem účelu 2 je dobudovat vzdělávací zázemí SEVERu tak, abychom zkvalitnili své pobytové programy pro žáky ZŠ a SŠ a umožnili našim lektorům využít větší oblast KRNAP.

Tohoto cíle plánujeme dosáhnout za pomoci rekonstrukce roubenky na Honzově potoce v terénní základnu, která by umožnila větší rozsah využití pro environmentální výchovu (žáci mohou vyrazit na delší dobu do terénu a soustředit se na práci s místem, zároveň si budou moc vyzkoušet život v typické horské roubence). Pro úspěšné stavební řízení potřebujeme zajistit a provést zkušební vrt nové studny, která by sloužila jako vodní zdroj plánované terénní základny. Zároveň dovybavíme současné vzdělávací zázemí o nový nábytek.

Celkovým přínosem projektu pro Královéhradecký kraj bude zkvalitnění výuky žáků a rozšíření vzdělávací infrastruktury.

 

Projekt je realizován za podpory Královéhradeckého kraje.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory