Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Informace ke stálé nabídce výukových programů v Ústeckém kraji

Vážení pedagogičtí pracovníci,

připravili jsme pro Vaše žáky a studenty výukové programy zaměřené na poznávání přírody, ochranu prostředí a udržitelný způsob života a také na vztahy ve skupině. Obsah vychází z osnov jednoho či více předmětů příslušného stupně školy. Programy kladou důraz na mezipředmětový přistup k dané problematice a na interaktivní metody. V široké škále využívají prvků dramatické výchovy, kooperativního vyučování, smyslových a pohybových her i dalších aktivizačních prostředků a kladou si za cíl žáky nejen informovat, ale formou konkrétního prožitku v nich rovněž vzbudit zájem o danou tématiku. Lze je dobře využít též ve výchově ke zdravému životnímu stylu, při preventivních programech a v mimoškolní výchově.

OBECNÉ INFORMACE K OBJEDNÁNÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

Výukové programy nabízíme pro skupiny 15–25 osob, nižší či vyšší počty nutno konzultovat předem.
Pro programy realizované ve středisku SEVER je nutné mít obuv na přezutí.
Pro venkovní programy a exkurze doporučujeme sportovní oděv a obutí.
Místo i délku programu lze konzultovat s lektorem.
Za kázeň a bezpečnost odpovídá doprovázející pedagog, ne lektor SEVERu.

S některými programy lze zavítat i k vám do školy. K dobrému průběhu je třeba běžná třída s možností uspořádat lavice a židle podle potřeby lektora. V jeden den lze realizovat až 3 výukové programy (i více, pokud by mohli souběžně pracovat 2 lektoři).

OBJEDNÁVKY A CENY PROGRAMŮ

Programy zajistíme na základě vaší objednávky. Platba je možná v hotovosti po ukončení programu nebo bankovním převodem proti námi vystavené faktuře. Délka výukových programů je uvedena v minutách.

JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT

Osobně ve středisku SEVER, Masarykova 35, Litoměřice nebo telefonicky na tel. 739 203 212 či e-mailem:
ivana.polackova@ekologickavychova.cz, katerina.simajchlova@ekologickavychova.cz

CENY PROGRAMŮ

    35 Kč za každého žáka za 1-hodinový program (45–60 minut) (do 15 dětí 525 Kč za skupinu)
   45 Kč za každého žáka za 2-hodinový program (60–90 minut) (do 15 dětí 675 Kč za skupinu)
   55 Kč za každého žáka za 3-hodinový program (90–120 minut) (do 15 dětí 825 Kč za skupinu)
   65 Kč za každého žáka za 4-hodinový program (120–150 minut) (do 15 dětí 975 Kč za skupinu)
   (pedagogický doprovod bezplatně)

+ cestovní výlohy lektorů (mimo Litoměřice) = cestovné včetně stravného u delších cest

Ceny výukových programů a vzdělávacích akcí jsou osvobozeny od DPH.

Další zajímavé informace a náměty pro výuku vaší škole/ školce může přinést zapojení do sítě MRKEV nebo MRKVIČKA.

Aktuality sledujte také na našem facebookovém profilu!
Facebook: https://www.facebook.com/severltm

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory