Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

BioLearn II

 

BioLearn II je nový projekt, který navazuje na projekt Biolearn, který probíhal v letech 2019-2021.

 

Novinky v projektu Biolearning for the future

Projekt, který nám pomáhá hledat udržitelná řešení inspirovaná přírodou se dostává do finální fáze.

Na stránkách www.biolearn.eu v sekci „pro první stupeň“ nyní postupně doplňujeme krátké aktivity, které vám pomohou s dětmi objevovat zajímavosti z přírody, které inspirovaly lidi k různým vynálezům.

V lednu jsme v rámci závěrečného meetingu na Slovensku navštívili soukromou základní školu v Nové Dubnici, kde mají biomimikry jako samostatný předmět v 6. třídě. Pan učitel Michal Richter předvedl partnerům vzorovou vyučovací hodinu na téma strukturální barvy. (Popis aktivity najdete pod záložkou Barvy bez barviv). V rámci této hodiny si děti pomocí difrakční mřížky vyrobily duhovou čokoládu. Nejúspěšnější částí pak byla její závěrečná konzumace .

Díky našim aktivitám si můžete ve škole uspořádat vlastní Biomimikry den, kde děti seznámíte s přírodními principy, a na závěr budou samy navrhovat inovace inspirované přírodou. Podívejte se na video, jak může probíhat váš Biomimikry den.

Podklady k uspořádání dne najdete na výše uvedeném webu.

Pro učitele plánujeme v rámci projektu také podrobnější semináře a mezinárodní online konferenci.

Pokud se chcete o projektu dozvědět více, kontaktujte nás na emailu milada.dobiasova@ekologickavychova.cz

******************************************************************************************************

Studijní pobyt v Holandsku s projektem Biomimikry

V polovině března letošního roku vyrazilo v rámci projektu Erasmus+ Biolearning for the future  5 pedagogů z ČR společně se dvěma pracovníky SEVERu Horní Maršov do Holandska, abychom se naučili více o metodice Biomimikry. O tom, jak se učíme od přírody, jsme zde již v minulosti psali. Tato metodika je konkrétně v Holandsku mnohem známější než u nás a dokonce je možné studovat Biomimikry na univerzitě.

V městečku Osterblokker byli kromě nás účastníci z Maďarska, Slovenska a Nizozemí. Program čtyřdenního setkání byl nabitý a pestrý. První den jsme si představovali krátké aktivity pro děti z prvního stupně, které momentálně finalizujeme k použití v českém jazyce. Následoval výlet do národního parku Zuid-Kennemerland, kde se v dunách nachází informační a vzdělávací centrum. Zde byla k dispozici výstava o biomimikry aplikacích pro každodenní život a také aktivity přímo v terénu, které odkazovaly k principům našeho projektu. Na 2% území Holandska (právě v dunách) se nachází 60% z celkové biodiverzity této země, měli jsme možnost projít si na závěr toto zajímavé území s místním průvodcem a dozvědět se o něm více.

Další den jsme se vydali do Amsterdamu, kde pro nás v botanické zahradě De Hortus připravili průzkum některých rostlin a následně jsme – stejně jako to dělají děti při místních vzdělávacích programech – na základě zjištěných vlastností navrhovali užitečné i bláznivé vynálezy inspirované přírodou. Na architektonické výstavě jsme se poté seznámili s různými materiály budoucnosti, které lze využít ve stavebnictví, mnohé vznikají z rostlinného odpadu a jedná se tak o dobrou formu recyklace i úspory materiálů. Den v Amsterdamu jsme zakončili večeří v komunitní restauraci „Taste before waste“, kde připravují veganské večeře z neprodaných zbytků potravin v supermarketech.

Poslední den jsme strávili v místní základní škole, což byl pro naše i ostatní pedagogy z jiných zemí, zajímavý vhled do holandského vzdělávacího systému. Měli jsme možnost pohovořit s ředitelem i pedagogy, viděli jsme výuku ve zdejším „školním lese“ a také výuku biomimikry s mladšími dětmi. Prohlídka školy byla velmi vyhledávanou součástí programu a otázek na místní bylo opravdu mnoho.

Pro nás i zapojené pedagogy byl celý program velmi pestrý, zajímavý a inspirativní. Pro zajímavost uvádíme na závěr několik komentářů našich účastníků:

„Moje největší inspirace byla v Botanické zahradě. Líbilo se mi ale všechno, hlavně způsob, jakým jsme pracovali, koukali na věci a zkoumali…bavily mě všechny workshopy, prezentace, dovednosti v dunách, národním parku, sdílení zkušeností ostatních.“      Gabriela Smetanová ZŠ Čeperka

„Všechny aktivity byly velmi inspirativní a zajímavé. Jsem si jistá, že je děti budou milovat. Mám-li napsat 3 nejlepší pro mě: pokusit se rozbít vajíčko, zkusit být mravenec a najít cestu po čichu a přemýšlet o více než jednom účelu pro některé věci.“ Dagmar Kozlová  ZŠ Prachatice

„Inspirativní bylo nejen pozorování různých aktivit, ale také možnost si mnohé z nich vyzkoušet. Zajímavé bylo i setkání s učiteli z jiných zemí. Účast na studijní cestě mi pomohla podívat se na svět trochu jinýma očima, zamyslet se nad tím, jak se můžeme inspirovat přírodou. Těším se, až si aktivity vyzkouším se svými studenty.“  Eva Kučerová, ZŠ Býšť

Někteří z pedagogů již zvládli aktivity vyzkoušet ve svých školách a ohlas je velmi dobrý, těšíme se, že příště vám již přineseme odkaz na konkrétní aktivity v českém jazyce, abyste je mohli také vyzkoušet.

Milada Dobiášová, SEVER

***********************************************************************************************

 

V projektu BioLearn II bychom rádi inspirovali základní školy k výuce v tématice biomimikry.

Tento u nás stále ještě velmi nový princip přináší inspiraci přírodou do vaší výuky. Člověk se od přírody inspiroval od pradávna, nyní vznikají mnohé vynálezy a zlepšováky, kde systematicky využíváme „znalostí přírody“ a ta jich za svůj dlouhý vývoj má opravdu hodně. Výhodou je, že přírodní principy směřují k udržitelnému řešení, což je v dnešní době velmi potřebné.

Je jasné, že současné přístupy k dosažení udržitelnosti životního prostředí a řešení změny klimatu nedosahují změny dostatečně rychle. I když se lidstvo snaží, potřebujeme odvážnější přístupy k řešení environmentálních a klimatických problémů Evropy. Biomimikry nabízí odvážný přístup, založený na 3,8 miliardách let výzkumu prováděného přírodou.

BioLearn II navazuje na velmi úspěšný projekt BioLearn pro starší žáky. SEVER Horní Maršov je součástí mezinárodního týmu z celé Evropy (Maďarsko, Slovensko, Nizozemí, Velká Británie), který aktivity pro pedagogy a jejich žáky připravuje. V rámci projektu připravujeme praktické aktivity pro děti ve věku 9-12 let, aby zkoumaly přírodní svět, začaly chápat, jak příroda funguje udržitelně a učily se aplikovat tyto poznatky na lidský svět.

BioLearn II chce nabídnout výuku, která může přispět k udržitelnější budoucnosti Evropy. Tato metoda má velký potenciál zaujmout studenty. V jiných státech Evropy má za sebou již výuka biomimikry významné úspěchy a stává se součástí výuky.

Během projektu vytvoříme sadu výukových materiálů, které poskytneme vybraným školám k testování a následně finální produkt všem k použití, aby mohli zrealizovat svůj „biomimikry den“ ve škole. Zástupci pedagogů vyrazí na vzdělávací cestu do Holandska, kde se budeme inspirovat od zkušenějších. Vznikne také sada inspiračních karet pro práci s žáky.

Pro více informací kontaktujte místní manažerku projektu Miladu Dobiášovou

milada.dobiasova@ekologickavychova.cz

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory