Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

> Aktuality ŠUŽ

Konference místně zakotveného učení Praha 17.9.

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Pro veřejnost

Přijďte s námi sdílet zkušenosti s MZU a posilovat postavení MZU v ČR Těšit se můžete na setkání s učiteli, autory publikací o MZU, metodiky a lektory vzdělávacích center, zástupci veřejné správy a s dalšími zajímavými hosty. Chybět nebudou ani WORKSHOPY.

Registrace do 5.9. 2021

Více informací naleznete na přiložené pozvánce: konference MZU 

Pokračovat ve čtení >

Celostátní konference Místně zakotveného učení

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Litoměřicko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Pro veřejnost

KONFERENCE MÍSTNĚ ZAKOTVENÉHO UČENÍ

Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci Místně zakotvené učení (MZU).

 

 

 

Termín a místo konání:
Konferenci Místně zakotveného učení chystáme na 17.9. 2021 na Pedagogické fakultě v Praze (viz připojená pozvánka)-

Pro koho je konference určena:
Pozvánka je určena nejen učitelům, ale i dalším vzdělavatelům z knihoven, muzeí, neziskových organizacích, domů dětí, lidem z veřejné správy – všem, které zajímá nebo se zabývají  místně zakotveným učením a jeho myšlenky a principy jim přijde smysluplné šířit dále.

Přihlášky:
Přihlašujte se, prosím, zde. Konference je pro přihlášené účastníky zdarma.

Přihlašování je otevřeno do 5. září 2021.

 

Obsah:

Debatovat budeme o tématech:

  • Kde se vzalo MZU, s čím souvisí a na co navazuje
  • Jak je pojímáno MZU v zahraničí
  • Jak převádět principy MZU do českého školství a jak v tom podporovat učitele
  • Výzkumy, zda a jak MZU zlepšuje výsledky a kompetence žáků
  • Příklady z praxe učitelů, dalších vzdělavatelů i obcí, jak na MZU

Můžete se  těšit mj. na setkání s metodiky programů místně zakotveného učení z řady vzdělávacích center, s učiteli realizujícími zajímavé projekty. pracovníky Místních akčních plánů vzdělávání, pracovníky vysokých škol, knihoven a veřejné správy.

Těšíme se na vás!

Pokračovat ve čtení >

Seminář “Jak na místně zakotvené učení a projekty s ním spojené” pro pokročilé lektory

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy

SEMINÁŘ  PRO  POKROČILÉ  LEKTORY  –  JAK  NA MÍSTNĚ  ZAKOTVENÉ  UČENÍ  A  PROJEKTY  S  NÍM  SPOJENÉ

pořádá, místo konání: Středisko  ekologické  výchovy  SEVER,  Horní  Maršov (Krkonoše)

pozvánka zde: SEVER-pozvanka-jak-na-MZU-a-pr

termín: 20.  –  22.  října  2021

Pro  koho  je seminář určen:
Seminář  je  určen  pro  pokročilé  lektory,  kteří  mají  zkušenosti  s  vedením  projektů  pro  základní  a  střední školy, pro  metodiky  a vzdělavatele  pedagogů.

Vzdělávací  cíl  semináře:
Účastníci  se  seznámí  s  principy  místně  zakotveného  učení  (dále  MZU)  a  s  příklady,  jak  je  SEVER  promítá do  výukových  programů  pro  základní  a  střední  školy  a  do  vzdělávání  pedagogů.  Budou  představeny příklady  dlouhodobých  projektů,  kde  se  tyto  principy  využívají  –  např.  Škola  pro  udržitelný  život,  Školy pro  šetrnou  turistiku, Bejvávalo  na horách  a další.

Anotace semináře:
Účastníkům  budou  prostřednictvím  aktivit  představeny  cíle  a  principy  místně  zakotveného  učení. Účastníci  absolvují  praktické  ukázky  výukových  programů  pracujících  s  místem  (uvnitř  i  v  terénu),  ke kterým  získají  metodická  doporučení  vč.  návazností  na  RVP/ŠVP,  které  jsou  důležitá  pro  práci s  pedagogy (jak prostřednictvím MZU naplňovat výstupy RVP/ŠVP). Seznámí se  se  způsoby  konzultační  a  metodické  podpory při  práci se  školami na dlouhodobých  projektech  využívajících  MZU  od  počáteční  motivace  k  zapojení  do  projektu  přes  propojení  projektu s  výukou,  až  po  závěrečné  výstupy  a  reflexi.  Důležitou  součástí  bude  vzájemné  sdílení  zkušeností účastníků  a představení příkladů  dobré  praxe.

Lektorský  tým:
Seminář  povede  lektorský tým  organizace  SEVER  –  Ing.  Eliška Hájková,  JUDr. Hana  Kulichová.

Cca 1  –  2  týdny před  seminářem  Vám  bude  zaslán  podrobný  program  a  další  organizační informace.

Časový  harmonogram:
Seminář  je  třídenní.  První  den  semináře  se  začíná  obědem  ve  12:00  hodin,  vlastní  program  začíná  v 13:00  hodin,  poslední  den  semináře  končí předáním  osvědčení a následně  obědem  ve 12:30  hodin. Pro  vydání  osvědčení  je  nutné  absolvovat  celý  seminář  v  počtu  18  hodin.  Pokud  odjedete  dříve,  bude na Vašem  osvědčení uveden  pouze  počet absolvovaných  hodin.

Účastnický poplatek:
Účastnický poplatek činí 1 500 Kč pro členy Pavučiny, 3 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnuto: ubytování s lůžkovinami, stravování – plná penze a program. Cena nezahrnuje dopravu účastníků do místa konání semináře. Seminář je určen pro maximálně 22 účastníků, přednost mají dříve přihlášení.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašování. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka.
Seminář není akreditovaný.

Přihlášky: do 31. srpna 2021

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 31. srpna 2021. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků z jedné organizace. S přihlášením neváhejte. V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Bohužel to není v našich finančních možnostech.

SEVER-prihlaska-jak-na-MZU-a-p

Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „SEVER_prihlaska_jak_na_MZU_a_projekty“ a zasláním na adre- su: info@pavucina-sev.cz. O přijetí přihlášky budete informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem zařazení do něj budete informováni nejpozději do 2. září 2021.
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).
Kontaktní osoba:
Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

Těšíme se na vás!

Pokračovat ve čtení >

Seminář “BIOMIMIKRY VE VZDĚLÁVÁNÍ” 7., 8. 4. a 13., 14.4. ON-LINE

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Litoměřicko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Pro veřejnost

CO ZNAMENÁ POJEM BIOMIMIKRY? JAK TENTO PŘÍSTUP VYUŽÍT VE VÝUCE?
Jak se můžeme učit od přírody?
JAK HO PROPOJIT S TÉMATEM UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA?

Seminář proběhne online prostřednictvím platformy MS Teams, přihlášení účastníci obdrží emailem link na připojení. Seminář má akreditaci MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží akreditované osvědčení. Zájemci hlaste se emailem na milada.dobiasova@ekologickavychova.cz do přihlášky uveďte prosím své jméno a název školy (instituce).

Další termíny semináře naleznete v přiložené pozvánce: POZVÁNKA

Pokračovat ve čtení >

Nabídka on-line simulační hry “Jak se žije v Podnebíně”

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Litoměřicko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Pro veřejnost

Jak se žije v Podnebíně: Výukový programu o dopadech klimatické změny a o adaptačních opatřeních na místní úrovni pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ.  Nabízíme online nebo prezenčně ve vaší škole!

Totéž nabízíme jako seminář pro pedagogy a další vzdělavatele včetně zakoupení licence. 

Podrobné informace naleznete zde: Simul.hra Podnebín_final

Pokračovat ve čtení >

On-line active camp 1. až 7.2. 2021 ZDARMA

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Litoměřicko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Pro veřejnost

Středisko ekologické výchovy SEVER a Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s. vás srdečně zvou na odpolední distanční (on-line) ACTIVE KEMP

Termín: 1. – 7. 2. 2021. Kemp se skládá ze společných odpoledních setkání, která začínají vždy v 17 hodin a vlastní práce s možností konzultací. Pro koho: Pro mladé lidi ze středních škol, kteří mají zájem o dění kolem

Cena: Zdarma

Více informací naleznete zde: Active kemp

Pokračovat ve čtení >

Nová publikace SEVERU o místně zakotveném učení

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Pro veřejnost

Lektorský a metodický tým připravil novou metodickou příručku o MZU.

Můžete si ji zdarma stáhnout ZDE.

Pokračovat ve čtení >

SEVER byl certifikován

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Aktuality - Královéhradecko, DOTEK, DOTEK-Akce, Hlavní stránka

EV_barevne_oranzova

Jsme rádi, že se můžeme prokazovat značkou Certifikovaný poskytovatel ekologické výchovy, kterou nám po důkladném auditu udělila organizace Síť středisek ekologické výchovy Pavučina. Díky této značce si mohou být naši klienti jistí, že dostávají přesně to, za co si zaplatí: prověřené vzdělávací programy vedené proškolenými lektory, v ekologicky odpovědném prostředí. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Seminář k druhému kolu výzvy ŠUŽ

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Univerzální archiv

V letošním ročníku programu proběhne proběhne ještě druhé kolo k podávání výzev, a k němu nový seminář v Praze! Máte tak jedinečnou šanci se zúčastnit a do programu se ještě letos zapojit!

Termín semináře: 3. 6. 2016, od 10 hodin
Místo konání semináře: Informační centrum OSN v Praze, Železná 24, 110 00 Praha 1
Přihlášky zasílejte nejdée do 30. 5. 2016 na e-mail karin.kvasnickova@ekologickavychova.cz .

Podrobnosti k semináři a přihláška jsou ke stažení zde.

 

Pokračovat ve čtení >

Termíny pro podávání projektů ŠUŽ

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ

Od února 2016 probíhá v zapojených školách debata nad největšími problémy těchto obcí. Komunitního plánování se účastní především žáci, pak jejich rodiče a pedagogové, zástupci vedení obcí a další přizvaní hosté – nejčastěji zástupci místních spolků, dobrovolných hasičů nebo místních firem. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory