Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Hlavní stránka

KAPRADÍ 8.10. 2021 8:30 – 16.30 v Trutnově

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy

Téma: Ekosystémy v ohrožení

Podrobný program připravíme do konce prázdnin.

Máte-li zájem o zaslání podrobného programu se závaznou přihláškou přímo na vaše jméno, registrujte se předběžně přihláška. Plánujeme referáty expertů a praktické dílny (včetně terénních) např. k tématům: Stav lesů v ČR a jejich budoucnost – Problematika dalších typů ekosystémů a jejich složek (louky, vodní ekosystémy, půda) – Ekosystémové služby – Netradiční metody péče o ekosystémy – Ukázky výukových programů o ekosystémech a významných ohrožených druzích – Biomimikry: jak se můžeme učit od přírody – Ukázka lesní pedagogiky pořádající školy Akce je akreditována MŠMT v rámci DVPP.

Podrobnější informace najdete v posledním srpnovém týdnu na stránkách www.sever.ekologickavychova.cz

Pozvánky s podrobným programem a závaznou přihláškou budou školám rozeslány na začátku školního roku a předem zaregistrovaným zájemcům (viz výše). Financováno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Pozvánka s přihláškou ke stažení: KAPRADI2021

Pokračovat ve čtení >

Řepná slavnost 18.9. na DOTEKu v Horním Maršově

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, DOTEK, DOTEK-Akce, Hlavní stránka, Pro veřejnost

Přijďte s námi oslavit svátek tradičních plodin a zažít červenou
řepu tak, jak ji ještě neznáte. Dozvíte se například, jak to bylo
s řepou v Krkonoších, kdo byl Řepočet a zda je řepná pálenka
opravdu ta nejhorší.

Více informací naleznete na pozvánce: Pozvánka – řepná slavnost

Pokračovat ve čtení >

Konference místně zakotveného učení Praha 17.9.

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Pro veřejnost

Přijďte s námi sdílet zkušenosti s MZU a posilovat postavení MZU v ČR Těšit se můžete na setkání s učiteli, autory publikací o MZU, metodiky a lektory vzdělávacích center, zástupci veřejné správy a s dalšími zajímavými hosty. Chybět nebudou ani WORKSHOPY.

Registrace do 5.9. 2021

Více informací naleznete na přiložené pozvánce: konference MZU 

Pokračovat ve čtení >

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE SEVERU – podzim 2021

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Pro veřejnost

Srdečně Vás zveme na naše podzimní akreditované semináře:

UČÍME SE V ZAHRADĚ - 30. září2021,8.30–15.00 - Seminář pro pedagogy 1.stupně ZŠ

DRUŽINY VENKU  – 7.října2021,10.00 –16.00  – Pro pedagogy školních družin, lektory EVVO a pedagogy volného času.

PLÁNUJEME A BUDUJEME ŠKOLNÍ ZAHRADU-  21.října2021,8.30–15.00 - Seminář pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, vychovatele školských zařízení, pro vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pro pedagogy volného času, ředitele a pomocný pedagogický personál

 

Více informací o jednotlivých seminářích naleznete na souhrnné pozvánce: Akreditované vzdělávací akce SEVER_podzim2021

Pokračovat ve čtení >

Hledáme nového kolegu/ novou kolegyni

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, DOTEK, Hlavní stránka, Pro veřejnost

Chcete pracovat v Krkonoších v odvětví cestovního ruchu a zároveň se chcete podílet na zachování jejich přírodního i kulturního bohatství
Pak vás možná zaujme naše nabídka práce.
▪️A to přímo v naší pobočce Ekocentrum DOTEK v Obec Horní Maršov na pozici pracovník Infokoloniálu a průvodce.
▪️Jsme menší nezisková organizace, která se zabývá environmentálním vzděláváním. Naše pobočka na DOTEKu v Maršově se kromě ekologické výchovy specializuje na šetrný turismus.
▪️Íčkaři, jak jim u nás familiérně říkáme, pracují v historickém areálu bývalé barokní fary ve východních Krkonoších.
▪️Práce spočívá především v obsluze infocentra, kde kromě turistických služeb prodáváme i výrobky z regionu a ekologicky šetrné produkty, a také v komentovaných prohlídkách areálu (bývalá fara, přírodní zahrada, renesanční kostel, vnitřní a venkovní expozice).
▪️Dle profilu uchazeče a rozsahu úvazku může být vaše práce kombinována s lektorskou činností nebo administrativou. Uvítáme také zapojení se do organizace našich akcí pro veřejnost (hudebně-divadelní festival, oslavy Dne Země, Masopust atd.)
▪️Veškeré informace naleznete v obrázcích níže nebo zde
▪️A pokud by vás ohledně nabídky zajímalo něco, co jste v informacích nenašli, neváhejte nás kontaktovat na: eva.zastavova@ekologickavychova.cz nebo 739 203 201
▪️Máte-li o práci zájem, tak nám stejnou e-mailovou adresu zašlete, prosím, svůj životopis a motivační dopis.  Přijímací řízení je stále otevřeno!!!! 
Těšíme se na všechny zájemce a nové kolegy

Pokračovat ve čtení >

Celostátní konference Místně zakotveného učení

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Litoměřicko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Pro veřejnost

KONFERENCE MÍSTNĚ ZAKOTVENÉHO UČENÍ

Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci Místně zakotvené učení (MZU).

 

 

 

Termín a místo konání:
Konferenci Místně zakotveného učení chystáme na 17.9. 2021 na Pedagogické fakultě v Praze (viz připojená pozvánka)-

Pro koho je konference určena:
Pozvánka je určena nejen učitelům, ale i dalším vzdělavatelům z knihoven, muzeí, neziskových organizacích, domů dětí, lidem z veřejné správy – všem, které zajímá nebo se zabývají  místně zakotveným učením a jeho myšlenky a principy jim přijde smysluplné šířit dále.

Přihlášky:
Přihlašujte se, prosím, zde. Konference je pro přihlášené účastníky zdarma.

Přihlašování je otevřeno do 5. září 2021.

 

Obsah:

Debatovat budeme o tématech:

 • Kde se vzalo MZU, s čím souvisí a na co navazuje
 • Jak je pojímáno MZU v zahraničí
 • Jak převádět principy MZU do českého školství a jak v tom podporovat učitele
 • Výzkumy, zda a jak MZU zlepšuje výsledky a kompetence žáků
 • Příklady z praxe učitelů, dalších vzdělavatelů i obcí, jak na MZU

Můžete se  těšit mj. na setkání s metodiky programů místně zakotveného učení z řady vzdělávacích center, s učiteli realizujícími zajímavé projekty. pracovníky Místních akčních plánů vzdělávání, pracovníky vysokých škol, knihoven a veřejné správy.

Těšíme se na vás!

Pokračovat ve čtení >

Seminář “ JAK SESTAVIT EKOPOBYT: TVORBA POBYTOVÉHO PROGRAMU PRO ZAČÍNAJÍCÍ LEKTORY”

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy

Seminář “JAK SESTAVIT EKOPOBYT: TVORBA POBYTOVÉHO PROGRAMU PRO ZAČÍNAJÍCÍ LEKTORY”

pořádá, místo konání: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov (Krkonoše)

termín konání: 3. – 5. listopadu 2021

pozvánka: SEVER-pozvanka-jak-sestavit-ek

Pro koho je seminář určen:
Seminář je určen pro začínající tvůrce pobytových programů nabízených zejména školám (základním a středním).
Vzdělávací cíl semináře:
Účastník sestaví vícedenní pobytový program pro žáky ZŠ či SŠ tak, aby program naplnil cíle EV, byl účinný, měl logickou strukturu, dynamiku a vzájemnou provázanost.

Anotace semináře:
Účastník se seznámí s možnostmi a vyzkouší si postupy, jak sestavovat pobytový program z hlediska logické provázanosti mezi cíli celého programu a cíli a obsahem jednotlivých bloků a z hlediska dyna- miky programu a osvojí si některé dovednosti v této oblasti. Praktický nácvik sestavení programu a jeho metodické zhodnocení. Skryté kurikulum – co vše ovlivňuje atmosféru pobytové akce. S jakými problémy se účastníci či lektoři mohou potkat a jak na ně reagovat. Výstupy z evaluace pobytových programů.
Lektorský tým:
Seminář povede lektorský tým organizace SEVER – Mgr. Milada Dobiášová; Jakub Vebr; doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Cca 1 – 2 týdny před seminářem Vám bude zaslán podrobný program a další organizační informace.
Časový harmonogram:
Seminář je třídenní. První den semináře se začíná obědem ve 12:00 hodin, vlastní program začíná v 13:00 hodin, poslední den semináře končí předáním osvědčení a následně obědem ve 12:30 hodin.
Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 18 hodin. Pokud odjedete dříve, bude na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.
Účastnický poplatek:
Účastnický poplatek činí 1 500 Kč pro členy Pavučiny, 3 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnuto ubytování s lůžkovinami, stravování – plná penze a program. Cena nezahrnuje dopravu účastníků do místa konání semináře. Seminář je určen pro maximálně 22 účastníků, přednost mají dříve přihlášení.

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašování. Poplatek se hradí předem a je nevratný.  V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semi- náře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka.
Seminář není akreditovaný.

Přihlášky do 31. srpna 2021:

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 31. srpna 2021. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků z jedné organizace. S přihlášením neváhejte.

SEVER-prihlaska-jak-sestavit-e

V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Bohužel to není v našich finančních možnostech.
Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „SEVER_prihlaska_jak_sestavit_ekopobyt_“ a zasláním na adresu: info@pavucina-sev.cz. O přijetí přihlášky budete informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem zařazení do něj budete informováni nejpozději do 2. září 2021.
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).

 
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

Těšíme se na vás!

Pokračovat ve čtení >

Seminář “Jak na místně zakotvené učení a projekty s ním spojené” pro pokročilé lektory

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy

SEMINÁŘ  PRO  POKROČILÉ  LEKTORY  –  JAK  NA MÍSTNĚ  ZAKOTVENÉ  UČENÍ  A  PROJEKTY  S  NÍM  SPOJENÉ

pořádá, místo konání: Středisko  ekologické  výchovy  SEVER,  Horní  Maršov (Krkonoše)

pozvánka zde: SEVER-pozvanka-jak-na-MZU-a-pr

termín: 20.  –  22.  října  2021

Pro  koho  je seminář určen:
Seminář  je  určen  pro  pokročilé  lektory,  kteří  mají  zkušenosti  s  vedením  projektů  pro  základní  a  střední školy, pro  metodiky  a vzdělavatele  pedagogů.

Vzdělávací  cíl  semináře:
Účastníci  se  seznámí  s  principy  místně  zakotveného  učení  (dále  MZU)  a  s  příklady,  jak  je  SEVER  promítá do  výukových  programů  pro  základní  a  střední  školy  a  do  vzdělávání  pedagogů.  Budou  představeny příklady  dlouhodobých  projektů,  kde  se  tyto  principy  využívají  –  např.  Škola  pro  udržitelný  život,  Školy pro  šetrnou  turistiku, Bejvávalo  na horách  a další.

Anotace semináře:
Účastníkům  budou  prostřednictvím  aktivit  představeny  cíle  a  principy  místně  zakotveného  učení. Účastníci  absolvují  praktické  ukázky  výukových  programů  pracujících  s  místem  (uvnitř  i  v  terénu),  ke kterým  získají  metodická  doporučení  vč.  návazností  na  RVP/ŠVP,  které  jsou  důležitá  pro  práci s  pedagogy (jak prostřednictvím MZU naplňovat výstupy RVP/ŠVP). Seznámí se  se  způsoby  konzultační  a  metodické  podpory při  práci se  školami na dlouhodobých  projektech  využívajících  MZU  od  počáteční  motivace  k  zapojení  do  projektu  přes  propojení  projektu s  výukou,  až  po  závěrečné  výstupy  a  reflexi.  Důležitou  součástí  bude  vzájemné  sdílení  zkušeností účastníků  a představení příkladů  dobré  praxe.

Lektorský  tým:
Seminář  povede  lektorský tým  organizace  SEVER  –  Ing.  Eliška Hájková,  JUDr. Hana  Kulichová.

Cca 1  –  2  týdny před  seminářem  Vám  bude  zaslán  podrobný  program  a  další  organizační informace.

Časový  harmonogram:
Seminář  je  třídenní.  První  den  semináře  se  začíná  obědem  ve  12:00  hodin,  vlastní  program  začíná  v 13:00  hodin,  poslední  den  semináře  končí předáním  osvědčení a následně  obědem  ve 12:30  hodin. Pro  vydání  osvědčení  je  nutné  absolvovat  celý  seminář  v  počtu  18  hodin.  Pokud  odjedete  dříve,  bude na Vašem  osvědčení uveden  pouze  počet absolvovaných  hodin.

Účastnický poplatek:
Účastnický poplatek činí 1 500 Kč pro členy Pavučiny, 3 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnuto: ubytování s lůžkovinami, stravování – plná penze a program. Cena nezahrnuje dopravu účastníků do místa konání semináře. Seminář je určen pro maximálně 22 účastníků, přednost mají dříve přihlášení.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašování. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka.
Seminář není akreditovaný.

Přihlášky: do 31. srpna 2021

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 31. srpna 2021. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků z jedné organizace. S přihlášením neváhejte. V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Bohužel to není v našich finančních možnostech.

SEVER-prihlaska-jak-na-MZU-a-p

Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „SEVER_prihlaska_jak_na_MZU_a_projekty“ a zasláním na adre- su: info@pavucina-sev.cz. O přijetí přihlášky budete informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem zařazení do něj budete informováni nejpozději do 2. září 2021.
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).
Kontaktní osoba:
Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

Těšíme se na vás!

Pokračovat ve čtení >

Hledáme nové kolegy na naši pobočku v Horním Maršově

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Aktuálně na faře, DOTEK, DOTEK, Hlavní stránka

Středisko ekologické výchovy SEVER se sídlem v Horním Maršově v Krkonoších hledá nové zaměstnance na pozici:

PRACOVNÍK INFOKOLONIÁLU A PRŮVODCE

v  Domě Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury – DOTEK v Horním Maršově

 

Základní předpoklady: 

 • minimálně středoškolské vzdělání
 • znalost cizího jazyka – základy běžné komunikace v NJ nebo AJ
 • znalost práce na PC
 • trestní bezúhonnost
 • zájem o práci s lidmi, dobré komunikační schopnosti
 • zájem o problematiku ochrany přírody a životního prostředí
 • příjemné vystupování, pracovitost, samostatnost v rozhodování o svěřené práci, zodpovědnost a pečlivost, loajálnost

 

 

Dále vítáno: 

 • znalost regionu Krkonoš a problematiky turismu a ochrany přírody
 • znalost dalších cizích jazyků
 • zkušenost s organizací vzdělávacích, kulturních a osvětových akcí
 • lektorské dovednosti
 • schopnost vytvářet kvalitní informační a propagační texty
 • kreativita
 • schopnost týmové práce

 

 

Charakter práce: 

Jedná se o práci zaměřenou na komunikaci s návštěvníky zahrnující:

 • poskytování informací a materiálů o šetrném turismu, ochraně přírody, místním přírodním a kulturním dědictví
 • průvodcovské/interpretační činnosti  (prohlídky areálu DOTEKu – bývalé fary zrekonstruované na ekologicky šetrný dům, včetně expozice a příležitostných výstav, kostela, zahrady…) a  zajištění doprovodných programů pro návštěvníky
 • péče o expozici a o další vnitřní a venkovní vybavení pro návštěvníky
 • prodej drobných suvenýrů a občerstvení (zaměřujeme se na místní a ekologicky šetrné výrobky)
 • podíl na propagaci a pořádání vzdělávacích, kulturních a osvětových akcí
 • ubytovací služby

 

Dle profilu uchazeče a rozsahu úvazku bude tato práce kombinována s lektorskou činností nebo s administrativními pracemi.

 

DOTEK je pro návštěvníky otevřen denně od 9 do 17 hod (říjen-květen), resp. od 9 do 18 hod (červen-září), předpokládá se práce o víkendech (cca 2 víkendy za měsíc). Činnost infokoloniálu viz též http://sever.ekologickavychova.cz/dotek/navstevnicke-centrum/).

 

Nabízíme:

 • nástupní mzdu od 24 000 Kč hrubého / celý úvazek v závislosti na vzdělání a praxi (+ po zapracování osobní ohodnocení)
 • práci v příjemném prostředí
 • osobní a profesní rozvoj
 • zapojení do činností neziskové organizace zaměřené na ekologickou výchovu a osvětu
 • zaměstnanecké stravování
 • možnost být ve středu dění akcí pro veřejnost a podíl na jejich přípravě a realizaci

 

 

Předpokládaný nástup: 

 • od 1.9.2021, případně dle domluvy

Hledáme pracovníky na celý nebo částečný úvazek, práce je vhodná i pro absolventy a důchodce

 

Strukturovaný životopis a motivační dopis, proč se o práci ucházíte, zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 25.8.2021 na e-mailovou adresu: eva.zastavova@ekologickavychova.cz, případně na adresu: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175, Horní Maršov 542 26

Pohovory s vybranými uchazeči předpokládáme v období od 26.8.2021

 

Na případné dotazy vám rádi odpovíme na uvedené e-mailové adrese,

případně na tel. 739 203 201

 

Těšíme se na všechny zájemce

 

Pokračovat ve čtení >

Letní škola místně zakotveného učení 21. – 25.8. 2021 v Horním Maršově . Stále volná místa!!!

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, DOTEK, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Pro veřejnost

Pro všechny pedagogy a lektory a další lidi, kteří se zajímají o své okolí.

Zajímá vás přístup ke vzdělávání, který stojí na posilování vztahu k místu?
Vzděláváte děti i dospělé v místě, o místě a přemýšlíte, jak učit skrze místo velká celospolečenská témata?
Chcete sdílet své zkušenosti s ostatními kolegy, pro které je místo jednotícím prvkem pro výuku a vzájemně hledat inspiraci?

Pak je letní škola určená přímo vám. Čeká vás:
· pestrá paleta příkladů, jak učit skrze místo uvnitř i venku
· inspirace místem se silným geniem loci
· setkání s experty, kolegy a dalšími vzdělavateli
· objevování cest k aktivnímu občanství
· stoupání po žebříku Místně zakotveného učení
· příručka, jak začít s Místně zakotveným učením

 

Více informací včetně přihlášky naleznete na přiložené pozvánce.

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Cena: 1900 Kč
Leták včetně přihlášky: Letní škola Místně zakotveného učení

Pokračovat ve čtení >

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory