Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Pro pedagogy

Wellbeing na školách

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Univerzální archiv

Tyden_pro_wellbeing_Logo_vyska_3_radky_CERNA

SEVER se připojil k Týdnu pro wellbeing na školách, který probíhá od 13. do 20. února 2024.

V rámci tohoto týdne pořádáme pro učitele zapojené v projektu klimatického vzdělávání seminář v Hradci Králové. Společně s námi si vyzkouší několik lekcí, které dětem dají základní znalosti a dovednosti o klimatické změně. Součástí programu je dílna Psychická odolnost žáků i učitelů v rámci klimatického vzdělávání. Proto do semináře zařazujeme techniky zvládání těžkých pocitů a náročných situací, učení se relaxaci a meditaci. Jestli vás více zajímá téma emoce v klimatickém vzdělávání, vyzkoušejte si lekci Změna klimatu a emoce v nás: https://ucimoklimatu.cz/vyukove-materialy/zmena-klimatu-a-emoce-v-nas/

Dále jsme připravili PDF ke sdílení pro školy  “5 cest k wellbeingu skrze Místně zakotvené učení

SEVER a SSEV Pavučina také vydávají Bedrník – časopis pro ekogramotnost, který si lze u nás objednat. Každé číslo má speciální téma, Wellbeingu jsme se věnovali v loňském roce: https://www.e-bedrnik.cz/casopis-bedrnik-dosud-vydana-cisla/bedrnik-2022/. Toto i další čísla či dlouhodobé předplatné si lze objednat v našem eshopu https://sever.ekologickavychova.cz/e-shop/.

https://tydenprowellbeing.cz/     https://www.wellbeingveskole.cz/

Pokračovat ve čtení >

Ekoton 39/2023

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Hlavní stránka, Nezařazené, Pro pedagogy, Pro veřejnost, Univerzální archiv

Ekoton-39-2023

Na konci loňského roku vyšlo další číslo bulletinu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Královéhradeckého kraje. Elektronickou verzi si můžete stáhnout na našich webových stránkách ZDE

Pokračovat ve čtení >

Místně zakotvené učení v MŠ

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Univerzální archiv

MZU seminář 2024 - leták final

3 denní prázdninový kurz pro učitelky/le MŠ s dobrodružnou duší,

14. – 16. 7. 2024 HORNÍ MARŠOV,

MÁTE ODVAHU a CHCETE:
zkusit něco nového?
pracovat trochu jinak?
zažívat s dětmi dobrodružství z objevování?
pomoci dětem tvořit ve prospěch lidí, zvířat a prostředí?

CO VÁŠ ČEKÁ:
praktické seznámení s místně zakotveným učením
sdílení zkušeností
příklady dobré praxe inspirace a spousta zážitků

cena: 1 900 Kč (pro členy programu MRKVIČKA 1 700 Kč)

Kontakt a bližší informace: 603 725 695, karin.richterova@ekologickavychova.cz

Odkaz na přihlášku na letáčku:

Pokračovat ve čtení >

Učíme (se) místem

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Univerzální archiv

Středisko ekologické výchovy SEVER vydalo souhrnnou publikaci Učíme (se) místem, která poprvé v dějinách české ekopedagogiky souhrnně a velmi důkladně pojednává o didaktické metodě nazývané místně zakotvené učení. Tato široce využitelná metoda vzdělávání pro udržitelný život má kromě mnoha mezinárodních zdrojů i pozoruhodné kořeny v České republice. Publikace je obdivuhodně komplexní a opírá se o řadu závěrů z vědeckých výzkumů. Srozumitelně vysvětluje principy, smysl a cíle místně zakotveného učení a přináší řadu konkrétních příkladů.

Koncept knihy se zrodil na jaře 2021 ve skupině kolegů a přátel Střediska ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově. Její koncept si vzal na starosti tříčlenný tým – RNDr. Jiří Kulich a Ing. Eliška Hájková (SEVER) a RNDr. Blažena Hušková (Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR). Ujali se části autorské práce, působili jako ediční rada a oslovili další spoluautory, konzultanty a spolupracovníky, jejichž pomoc byla neocenitelná.

Kniha obsahuje následující kapitoly: 1. Proč je důležitý vztah k místu v kontextu dnešního světa, 2. Co je místně zakotvené učení a k čemu je dobré, 3. Místně zakotvené učení – jak vzniklo a jak je na tom dnes, 4. Co nám může pomoci při zavádění místně zakotveného učení – postupy a doporučení, 5. Co nám může pomoci při zavádění místně zakotveného učení – praktické příklady, 6. Příběhy místně zakotveného učení – kde se inspirovat.

Knihu je možné zakoupit v našem e-shopu ZDE

Pokračovat ve čtení >

KAPRADÍ 2023

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Pro veřejnost, Univerzální archiv

6. října proběhl ve Vrchlabí 24. ročník setkání učitelů ZŠ a SŠ, vzdělavatelů z odborných institucí a NNO Královéhradeckého kraje zabývajících se ekologickou výchovou

Hlavní téma bylo zvoleno v souvislosti s připomenutím 60. výročí založení Krkonošského národního parku: Divočina aneb kdy nás příroda nepotřebuje a kdy je dobré jí pomoci.

Na akci se sešlo přes 100 účastníků z řad učitelů základních a středních škol, vzdělavatelů z neziskových organizací, z odborných institucí a zástupců veřejné správy a samosprávy.

Byly uděleny Ceny za přínos pro ekologickou výchovu v Královéhradeckém kraji za rok 2023.

Setkání zahájili ředitelé pořádajících organizací RNDr. Jiří Kulich ze Střediska ekologické výchovy SEVER a PhDr. Robin Böhnisch ze Správy KRNAP, kteří připomněli význam divočiny, tedy území ovládaného přírodními procesy, které je nepostradatelné pro ochranu a zachování biodiverzity, a zdůraznili důležitost vzdělávání a osvěty v tomto směru.

Na hlavním plénu zazněl referát RNDr. Mojmíra Vlašína z FSS MU Brno, který zhodnotil o situaci zacházení a přístupu k divočině v České republice, problematiku bezzásahovosti a názory odborníků. Ve svém následující dílně pak představil účastníkům simulační hru, v rámci které si účastníci vyzkoušeli jednání mezi různými stranami ve sporu o bezzásaho­vosti na příkladu Šumavy.

Dílny se tématice věnovaly jak po stránce odborné a informační, tak po stránce metodické, jako byly příklady dobré praxe ze škol, představení projektu Školní les, skautských patronátů, metodických publikací. – doplnit názvy dílen podle pozvánky?

V rámci setkání byly předány Ceny za přínos pro ekologickou výchovu v Královéhradeckém kraji za rok 2023 – na základě nominací o nich rozhoduje Poradní sbor pro ekologickou výchovu při KH kraji. Ceny získali:

Ing. Ivan Tláskal - za dlouholeté vytrvalé úsilí v oblasti ekologické osvěty veřejnosti, které se věnuje v rámci volného času jako člen Východočeské pobočky České ornitologické společnosti, člen Východočeské pobočky STUŽ a jako občan aktivně zapojený do samosprávy města Hradec Králové.

Mgr. Milada Dobiášová - za dlouholeté působení v oblasti ekologické výchovy dětí a mládeže, během kterého získala řadu mladých lidí k aktivní ochraně životního prostředí. Za vytrvalou obětavou práci, kterou odvádí jako lektorka Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov v rámci pobytových

výukových programů, letních táborů a zájmového kroužku.

Spolek pro Hartu a Okrašlovací spolek Vrchlabí - za dlouhodobou příkladnou péči o veřejný prostor, za zapojování občanů do péče o místní přírodní a kulturní dědictví a za ekologickou osvětu široké veřejnosti. Za to, že jsou dobrým příkladem vzájemné spolupráce, a za úsilí, které jejich členové věnují obecně prospěšným aktivitám ve svém volném čase.

Kromě památečních diplomů si ocenění odnesli také finanční dary poskytnuté Královéhradeckým krajem, odborné publikace a předplatné časopisu Krkonoše, které věnovala Správa KRNAP a věcné dary a publikace, které věnoval SEVER.

Pořadatel: Středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku za podpory Královéhradeckého kraje

Kontakt pro informace: Hana Kulichová, SEVER, 739 203 204, hana.kulichova@ekologickavychova.cz

Článek Noviny KH kraje

Pokračovat ve čtení >

POZORUJ A JEDNEJ – děti, environmentální výchova, permakultura

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Hlavní stránka, Pro pedagogy

Dvoudenní kurz pro pedagogy MŠ, nižších ročníků 1. stupně ZŠ a lektory mimoškolních vzdělávacích organizací (včetně ekocenter).

KDE: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov
Kapacita kurzu: 20 osob
Cena: 1500 Kč (zahrnuje lektorné a stravu po celou dobu kurzu)

Více informací zde: Pozoruj_a_jednej_Marsov

Pokračovat ve čtení >

KOMPLEXNÍ VÝCVIK PRO LEKTORY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy, Pro veřejnost

Chceš zlepšit své lektorské dovednosti? Naučit se správně sestavovat environmentální program? Získat inspiraci od zkušených odborníků a sdílet náměty s podobně naladěnými lidmi?

Kurz je určen začínajícím a mírně pokročilým lektorům, lektorům a programovým pracovníkům ze středisek EV a dalších organizací, kteří mají za sebou alespoň 1 rok praxe v environmentální výchově.

Po kurzu obdrží každý účastník osvědčení. Pokud budete mít zájem, nabízíme vám možnost složit zkoušku k získání státem uznávané kvalifikace „Pracovník environmentální výchovy“ dle Národní soustavy kvalifikací ČR.

Kurz je sestaven ze tří na sebe navazujících seminářů – nutno absolvovat všechny :

22. – 25. 11. 2023 – DOTEK (SEVER, Horní Maršov)

11. – 13. 1. 2024 – Toulcův Dvůr (Praha)

7. – 9. 3. 2024 – Jezírko (Lipka, Brno)

Kurz bude doplněn třemi výukovými online setkáními (prosinec 2023 a únor 2024).

Přihlaste se ZDE nejpozději do 30. 9. 2023 Do kurzu můžeme přijmout max. 18 účastníků!

CENA (zahrnuje ubytování, stravu, lektorné a materiály):

při přihlášení do konce srpna 4 800/ 3 600,- KČ, sleva 25 % pro členy Pavučiny (nebo v odůvodněných případech)

při přihlášení do konce září 5 600/ 4 200,- KČ, sleva 25 % pro členy Pavučiny (nebo v odůvodněných případech)

Kontakt:

Šárka Škodová, SEVER

sarka.skodova@ekologickavychova.cz

739 203 208

Kompletní informace na letáčku zde: Kurz Pracovník environmentální výchovy (3)

Pokračovat ve čtení >

VYZKOUŠEJTE sérii LEKCÍ O OCHRANĚ KLIMATU

Autor: SEVER | Rubrika: Hlavní stránka, Pro pedagogy

Lekce ochrany klimatu_nabídka (1)

Zapojte se do projektu! Hledáme 12 ŠKOLNÍCH TŘÍD 2. st. ZŠ/SŠ

CO VÁS ČEKÁ?

odzkoušení 5 – 6 navazujících lekcí*

Rozsah lekcí: 3 – 6 hodin

Témata: příčiny a důsledky změny klimatu ve světě a v místě, práce s klimatickými modely a scénáři, adaptační a mitigační opatření na místní úrovni, uhlíková stopa a jak ji zmenšit, Green Deal apod.

Formát lekcí: HRY, AKTIVITY, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ, SKUPINOVÁ PRÁCE apod.

Součástí projektu je i setkání s partnerskými německými učiteli, abychom se mohli navzájem inspirovat v klimatickém vzdělávání. Vzdělávací výjezd do Drážďan** nabídne šesti zapojeným učitelům návštěvu tamního střediska ekologické výchovy a školy pracující s tématem klimatické změny.

*Lekce realizuje pedagog po metodickém nácviku, některé z lekcí zajistí naši lektoři.

**Podrobnosti k výjezdu najdete na další straně letáčku.

 

Projekt zahrnuje:

vyzkoušení 5 – 6 lekcí v průběhu školního roku 2023/2024

20. – 22. 8. 2023 vzdělávací výjezd do Drážďan (pro 6 učitelek/ učitelů)

13. – 15. 10. 2023 úvodní seminář v Horním Maršově pro zapojené učitelky/učitele

další dvě 1denní setkání učitelek/učitelů v ČR (pravděpodobně v únoru a červnu 2024)

 

BENEFITY:

ŽÁCI získají komplexní přehled o změně klimatu a možnostech, jak se mohou sami zapojit do jeho ochrany.

UČITEL/KA získá finanční odměnu a účast na seminářích a zahraničním výjezdu* ZDARMA.

Přihláška do projektu na tomto odkazu.

Kontakt: silvie.kozlovska@ekologickavychova.cz

*Účast na zahraničním výjezdu se týká pouze prvních šesti učitelů, kteří se do projektu zapojí.

   

Lekce ochrany klimatu_nabídka

Pokračovat ve čtení >

KAPRADÍ 2023

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy

Tradiční regionální setkání zájemců o ekologickou výchovu KAPRADÍ 2023 proběhne v pátek 6. října ve Vrchlabí v prostorách KCEV Krtek. Letošní setkání je věnováno 60. výročí založení KRNAP a jeho hlavním tématem je „DIVOČINA aneb kdy nás příroda nepotřebuje a kdy je dobré ji pomoci“.

KAPRADI-2023-pozvanka-final

Pokračovat ve čtení >

ŠUŽ – závěrečná konference

Autor: SEVER | Rubrika: Hlavní stránka, Pro pedagogy

Srdečně zveme všechny učitele a žáky na konferenci programu Škola pro udržitelný život.

Kdy: 20.6.2023 10:00 – 14:30 (prezence od 9:15)

Kde: Hotel a školicí středisko Marianeum, Máchova 7, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Program konference ŠUŽ 2023

Pokračovat ve čtení >

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory