Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Výukové moduly-Řeka Labe

Výukové programy jaro 2012

Autor: SEVER | Rubrika: Výukové moduly-Řeka Labe

Ukázalo se, že pěkné počasí zvyšuje zájem o terénní výukové programy v našem projektu „ŘEKA LABE – NAŠE SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ“. Začalo se hlásit hodně škol z celého Ústeckého kraje. Programy se uskutečnili například ve Starých Křečanech, Ústí nad Labem, Jirkově, Litoměřicích, Budyni nad Ohří, Bohušovicích nad Ohří, Čížkovicích a Povrlech. Opět se ukázalo, že jak malé, tak i velké nejvíce baví lovení bezobratlých živočichů, jejich pozorování pod mikroskopem a následné určování podle klíče. Jsme rádi, že naše výukové programy mají pozitivní ohlas u žáků i učitelů. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Výukové programy – podzim 2011

Autor: SEVER | Rubrika: Výukové moduly-Řeka Labe

Dne 11. 10. 2011 proběhl další výukový program v rámci projektu Řeka Labe – naše společné dědictví, tentokráte určený žákům základní školy ve Starých Křečanech. V programu účastníci zkoumali bioindikátory kvality vodního prostředí křečanského potoka Mandava. Přestože nás nepřízeň počasí donutila převážnou část aktivit přesunout do vnitřních prostor školy, program se vydařil a všech padesát účastníků se zájmem zkoumalo předem nalovené organizmy vodního prostředí a plnilo vědomostní úkoly na stanovištích. Program byl velmi přínosný i pro lektory ze Střediska ekologické výchovy SEVER, jako prověrka tzv. mokré alternativy výukových programů (alternativy v prostorách školy určené pro dny s nepříznivým počasím). (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Výukové moduly v projektu Řeka Labe naše společné dědictví

Autor: SEVER | Rubrika: Výukové moduly-Řeka Labe

Mezinárodní česko-německý projekt „Řeka Labe – naše společné dědictví“ nabízí základním a středním školám na obou stranách státní hranice bezplatné výukové programy členěné do jednotlivých tematických modulů. Pedagogové si pro své žáky mohou objednat výukový program, který si kombinací jednotlivých výukových modulů sami sestaví v závislosti na předmětu, stáří žáků a aktuálně probíraném učivu. V programu jsou nabízeny následující tematické moduly: Fyzikální vlastnosti vody, Chemické vlastnosti vody, Rostliny a živočichové našich vod a jejich okolí, Vývoj krajiny a Ochrany přírody. Pro školy, které se staly v projektu partnery, je dále připraven dlouhodobý program sledování proměn vybrané části vodního toku, ve kterém budou aktivity z nabízených výukových modulů také uplatněny.

Pokračovat ve čtení >

Práce na projektu

Autor: SEVER | Rubrika: Výukové moduly-Řeka Labe

V projektu Řeka Labe – naše společné dědictví se začalo na jaře na obou stranách hranice s výukovými programy. Základem se staly naplánované moduly, přesto je potřeba si vzájemně vyměnit zkušenosti s tím, jak na program žáci reagují, nakolik se daný modul osvědčil pro jakou věkovou skupinu a zejména, co děti opravdu baví. I za tím účelem proběhl 16.6.2011 v německém Lichtenwalde vzorový výukový program v přírodě, kde jsme si řekli, jak kdo co dělá a zejména jsme měli možnost se podívat, jak v reálu realizují výuku partneři z LaNu.

Pokračovat ve čtení >

Výukové programy červen 2011

Autor: SEVER | Rubrika: Výukové moduly-Řeka Labe

Do červnových výukových programů v rámci projektu Řeka Labe – naše společné dědictví, se zapojily opět školy z Litoměřic, ale také z Úštěka a Budyně nad Ohří. Při realizaci modulů jsme měli šanci vyzkoušet zase jiné vodní plochy (rybník Chmelař) a řeku Ohři. Na programech se vystřídaly děti různého věkového složení, což nám umožnilo prakticky vyzkoušet, co je a naopak není pro danou věkovou kategorii zajímavé. Naše programy se snažíme koncipovat tak, aby byly pro děti poutavé, ale získaly maximum vědomostí a informací. Přitom je třeba volit takovou formu, která je pro ně uchopitelná.

Pokračovat ve čtení >

Výukové moduly duben – květen 2011

Autor: SEVER | Rubrika: Výukové moduly-Řeka Labe

Náš první výukový program „na ostro“ se konal 29.4.2011. Vybrali jsem si k němu Národní přírodní památku Bílé stráně. Velkou výhodou této lokality je, že se zde nachází voda stojatá (rybník) i tekoucí (potok), který se následně vlévá do řeky Labe. Prostor je ale zajímavý i z hlediska botanického a výuky k vývoji krajiny. Naši první žáci byli ze Základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích. Počasí nám přálo. Jak se dalo očekávat, tak obě skupiny (výukové programy byly pro dvě třídy na celé dopoledne) nejvíce zaujal biomonitoring vodních živočichů a jejich určování a sledování prostřednictvím pomůcek. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory