Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

ŠUŽ 2012/2013-Aktuality

Vyhlášena výzva k předkládání projektových žádostí škol zapojených do programu Škola pro udržitelný život

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Pro pedagogy, ŠUŽ 2012/2013-Aktuality

Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER vyhlašují výzvu k předkládání projektových žádostí škol zapojených do programu Škola pro udržitelný život.
Pro více informací klikněte ZDE

Pokračovat ve čtení >

Kde se inspirovat?

Autor: SEVER | Rubrika: ŠUŽ 2012/2013-Aktuality

Hledáte náměty pro své projekty? Nevíte, jak se pustit do plánování? Nahlédněte do databází příkladů dobré praxe!

Příklady dobré praxe škol, tedy projektů, kterými školy spolu s veřejností vylepšily životní prostředí v místě, kde se nachází, naleznete na stránkách programu www.skolaprozivot.cz v sekci Pro inspiraci.

Další zajímavé příklady dobré praxe, na kterých se školy podílely a ve kterých “jedou” celá města, naleznete na www.dobrapraxe.cz.

Pokračovat ve čtení >

Úspěšně realizované projekty ŠUŽ na Kapradí

Autor: SEVER | Rubrika: ŠUŽ 2012/2013-Aktuality

Úspěšné projekty realizované v rámci programu Škola pro udržitelný život v Královéhradeckém kraji byly prezentovány návštěvníkům krajské konference EVVO. K nahlédnutí byly na výstavních panelech, kde se ke každému projektu mohli návštěvníci dozvědět zajímavé informace. Projekt vrchlabské školy “Pozor, mina!” přijel osobně prezentovat pan učitel Dušan Vodnárek.

Fotografie k nahlédnutí ve Fotogalerii.

Pokračovat ve čtení >

Využijte možnosti přihlásit se na modelové klimatické konference

Autor: SEVER | Rubrika: ŠUŽ 2012/2013-Aktuality

Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER nabízí žákům základních a středních škol unikátní mezinárodní projekt s názvem Modelové klimatické konference. Díky podpoře v programu Youth in Action je účast zdarma.

Projekt poskytne žákům příležitost k rozvoji znalostí a kritického uvažování ohledně klimatických změn a možností jejich ovlivňování. Motivuje žáky aktivně se podílet na rozhodování o své vlastní globální budoucnosti.

(Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Vyšla metodika Za jeden provaz!

Autor: SEVER | Rubrika: ŠUŽ 2012/2013-Aktuality

Publikace Za jeden provaz – Metodika výchovy k udržitelnému rozvoji a aktivnímu občanství programu Škola pro udržitelný život je na světě!

Metodika Za jeden provaz

Kniha nabízí přehledný souhrn námětů, rad a doporučení, jak zapojit žáky do života obce a obec do života školy. Je určena zejména pedagogům základních a středních škol, jednotlivé kapitoly však mohou být inspirací také pro představitele místní samosprávy a rodiče, kteří hledají cestu, jak probudit v obci občanskou aktivitu. Součástí jsou i pracovní listy pro žáky a přílohy na CD. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Kurz v Brně

Autor: SEVER | Rubrika: ŠUŽ 2012/2013-Aktuality

V Brně proběhne akreditovaný vzdělávací kurz pro učitele, ve kterém se dozvíte:

  • jak zapojit školu do života obce a společně s žáky, rodiči i občany plánovat a realizovat užitečné změny
  • jak využít místních zajímavostí pro obohacení výuky
  • jak připravit vizi rozvoje místa, kde se nachází vaše škola
  • jak připravit a úspěšně realizovat školní projekty
  • jak obohatit výuku o témata jako jsou zeleň, veřejná prostranství, odpady, energie, doprava, biopotraviny, místní kulturní dědictví a další
  • jak kreativně zapojit do výuky průřezová témata výchova demokratického občana, environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory