Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

ŠUŽ 2012/2013-Přehled aktivit

ZŠ Hranice: Místo setkávání

Autor: SEVER | Rubrika: ŠUŽ 2012/2013-Přehled aktivit

Cílem projektu je vytvořit místo, kde se budou moci setkávat různé věkové kategorie lidí v obci. Místo by mělo sloužit k posezení starším občanům, maminkám s dětmi i dospívajícím. Takové místo v této části obce chybí. Jedná se o nevyužitý a neudržovaný kus městského pozemku, který se nelíbí žákům naší školy a navrhli ho jako místo nutné k úpravě. Žáci místo zdokumentovali, vytvořili plán jeho obnovy a svůj záměr přednesli na jednání Rady města. Městská rada souhlasila s jejich plánem a přislíbila pomoc. Do celé akce budou zapojeni žáci a učitelé naší školy, Rada rodičů, zástupci města i občané Hranic.

Kontaktní osoba:
Radmila Benešová
radmila.benesova@skolahranice.eu

Pokračovat ve čtení >

ZŠ Tuklaty: Malované lavičky

Autor: SEVER | Rubrika: ŠUŽ 2012/2013-Přehled aktivit

V obci chybí příjemné místo k odpočinku a prostor pro společná setkávání. Není místo, kde by si starší občané mohli posedět, kam by mohly maminky chodit s dětmi a ani škola nemá vhodné vybavení pro výuku venku, ale má nevyužité a neupravené místo na školní zahradě. Škola z grantu pořídí nové lavičky a stoly. Žáci si společně s rodiči a dalšími obyvateli lavičky barevně vyzdobí. Budou rozmístěny na školní zahradě tak, aby vznikla jednoduchá otevřená venkovní učebna a příjemný prostor pro posezení.

Kontaktní osoba:
Ludmila Plesná
zstuklaty@seznam.cz

Pokračovat ve čtení >

Integrovaná střední škola Mladá Boleslav: Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…

Autor: SEVER | Rubrika: ŠUŽ 2012/2013-Přehled aktivit

V Mladé Boleslavi je většina odpadu svážena na skládku v místní části Michalovice. Při zachování současných objemů zde ukládaného odpadu dojde k vyčerpání její kapacity již v roce 2012. Cílem školního projektu je důslednější třídění odpadu ve škole a jejím okolí a výchova k této činnosti.

Kontaktní osoba:
Alena Bělková
belkova@issnakar.cz

Pokračovat ve čtení >

ZŠ a MŠ Lobodice: Jezírko kolem dokola

Autor: SEVER | Rubrika: ŠUŽ 2012/2013-Přehled aktivit

V centru obce vytvoří škola přírodní permakulturní zahradu, která využije zkušeností starých zahradníků i sadařů a nabídne relaxační a pozorovací místo pro obyvatele obce, hlavně pro děti. Zahrada s jezírkem ukáže druhovou pestrost, bude udržována bez chemie a prostředí bude bezpečné jak pro lidi, tak živočichy a rostliny.

Kontaktní osoba:
Jana Blažková
zslobodice@centrum.cz

Pokračovat ve čtení >

ZŠ A. Sochora: Příroda všemi smysly

Autor: SEVER | Rubrika: ŠUŽ 2012/2013-Přehled aktivit

Škola vytvoří prostor pro výsadbu, péči a další využití rostlin – skalku s bylinkovou částí a “pocitový chodníček” – místo, kde by žáci a další návštěvníci mohli prakticky pracovat s přírodninami s využitím všech smyslů.

Kontaktní osoba:
Venuše Antoniszynová
antove@centrum.cz

Pokračovat ve čtení >

SŠ hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují: Altán pro netradiční výuku a odpočinek

Autor: SEVER | Rubrika: ŠUŽ 2012/2013-Přehled aktivit

Dřevěný altán vybavený lavicemi a stolem v areálu školy bude sloužit žákům z domova mládeže i žákům školy pro netradiční výuku a návštěvníkům Teplických skal pro odpočinek. Také může posloužit jako přístřešek pro čekající na autobus. Altán a jeho okolí bude osázen okrasnou zelení. Vytvoří se tak příjemné zákoutí pro vzdělávání a odpočinek v areálu školy, které tu v současnosti schází.

Kontaktní osoba:
Tereza Suková
Tereza.Sukova@seznam.cz

Pokračovat ve čtení >

ZŠ a MŠ Lukavice, okres Ústí nad Orlicí: Režim pitný – ten je nutný!

Autor: SEVER | Rubrika: ŠUŽ 2012/2013-Přehled aktivit

Škola chce v projektu řešit problém s nemožností dodržovat pitný režim předškolních a školních dětí, pedagogů, nepedagogických pracovníků, rodičů a ostatních návštěvníků školy na školní zahradě během každodenního užívání zahrady a během akcí pořádaných školou. Na školní zahradě proto umístí pro její uživatele nerezové pítko a rozmístí po zahradě pítka pro ptáčky. Dětem, rodičům a ostatním obyvatelům obce a návštěvníkům školy a její zahrady chce dělat osvětu o důležitosti pitného režimu během dne a možnostech, jak šetřit životní prostředí od zbytečných nápojových obalů.

Kontaktní osoba:
Jitka Němcová
jitja@seznam.cz

Pokračovat ve čtení >

ZŠ Želiv: Vánoční dílna a slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Autor: SEVER | Rubrika: ŠUŽ 2012/2013-Přehled aktivit

V obci chybí akce, která by oslovila co nejširší spektrum obyvatel – od nejmenších až po nejstarší, chybí tu venkovská sounáležitost obyvatel. Tento typ akce v předvánočním období by měl být prvním pokusem, jak posílit vzájemné vztahy a vazby mezi místními obyvateli. Škola chce vytvořit novou tradici se slavnostním rozsvícením vánočního stromu, která by posílila vánoční zvyky a tradice (vánoční dílna), možnost aktivního zapojení jednotlivých spolků v obci i dobrovolníků z řad veřejnosti.

Kontaktní osoba:
Jaromír Cihlář
j.cihlar@zszeliv.cz

Pokračovat ve čtení >

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory