Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Českoněmecké partnerství

Českoněmecké partnerství v klimatickém vzdělávání

 

Cílem projektu „Česko-německé partnerství pro vzdělávání v oblasti ochrany klimatu“ je vypracování komplexního dvojjazyčného vzdělávacího programu na téma vzdělávání v oblasti ochrany klimatu. Program je zaměřen na školy a další vzdělávací instituce v obou zemích. Jeho vývoj zahrnuje několik měsíců praktického testování modulového programu ve školách i v mimoškolním vzdělávání. Kromě spolupráce se školami bude výsledkem projektu česko-německý manuál ke vzdělávacímu programu, který umožní vzdělavatelům v obou zemích realizovat jednotlivé vzdělávací moduly nebo program jako celek a bude volně dostupný.

 

Doba trvání projektu: říjen 2022 – září 2024

 

KLIMATICKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Témata klimatu, klimatických změn, ochrany klimatu a klimatické politiky jsou pokryta v šesti modulech. Vzdělávací program bude na konci projektu zpřístupněn školám a dalším vzdělávacím institucím jako bezplatná brožura.

 

MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ

Místně zakotvené učení propojuje komplexní témata, jako je změna klimatu a ochrana klimatu, s místem, kde žáci či studenti žijí a například akce na ochranu klimatu jsou implementovány pro školu, okolí školy nebo místní komunitu.

 

ZAPOJENÉ ŠKOLY

Vzdělávací program má být zcela nebo zčásti realizován a vyhodnocen na minimálně 16 školách v Sasku a České republice v průběhu školního roku 2023/2024. Za Českou republiku se již zapojilo více než 12 škol, které mají zájem navržené lekce realizovat a poskytnout zpětnou vazbu. Část pedagogů se již zúčastnila společného sdílecího setkání v Drážďanech, kde měli možnost se seznámit s prvky klimatického vzdělávání v jiné zemi a sdílet zkušenosti s německými kolegy.

 

PARTNER PROJEKTU

Umweltzentrum Dresden  je neziskové sdružení založené v roce 1990 v saských Drážďanech, které se věnuje tématům životního prostředí, ochrany přírody a klimatu a dobrého soužití v Drážďanech. Realizují například projekty na ochranu ohrožených druhů rostlin, vzdělávání v oblasti ochrany klimatu a udržitelnosti ve školách a provozují největší záchranné centrum pro volně žijící ptáky v Sasku. Nabízí různé aktivity a akce včetně workshopů, seminářů a přednášek.

 

DONOŘI PROJEKTU

Projekt je spolufinancován Německou spolkovou nadací pro životní prostředí (DBU) a Česko-německým fondem budoucnosti.

 

 

AKTIVITY A REALIZOVANÉ AKCE PROJEKTU

 

Reportáž ze setkání českých a německých partnerů 

Ve dnech 21. až 22. srpna 2023 se v Drážďanech setkala skupina českých učitelů a lektorů (SEVER) s německými partnery (UMWELTZENTRUM DRESDEN) a kolegy, se kterými společně tvoříme soubor lekcí klimatického vzdělávání v rámci projektu „Česko-německé partnerství pro vzdělávání v oblasti ochrany klimatu“.

Byly to dva dny, nabité zážitky a poznatky, se zajímavými přednáškami Norberta Rosta (Úřad pro postfosilní regionální rozvoj, Drážďany), Anke Griewank ze Státního úřadu pro školy a vzdělávání, Caroline Gustke z organizace Škola v pohybu (@schuleimaufbruch) a exkurzí do městské čistírny odpadních vod.

Dozvěděli jsme se, jak funguje ochrana a adaptace klimatu ve městě Drážďany a městské společnosti, sdíleli jsme metody a způsoby klimatického vzdělávání na několika praktických workshopech. Navíc to byla skvělá příležitost k networkingu a výměně nápadů. Všem zúčastněným a přispěvatelům moc děkujeme.

V projektu nás nyní čeká realizace lekcí o ochraně klimatu na zapojených školách, těšíme se!

 

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory