Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

EKOMAPA

Ekomapa – Nový, tvořivý nástroj vhodný pro místně zakotvené učení, s originální grafikou a metodickým návodem vhodný pro školy i dospělé.

Ekomapy (anglicky Green maps) jsou lokálně vytvořené tematické mapy, které mapují místa spojená s ekologicky šetrným životním stylem. Středisko SEVER se tímto konceptem inspirovalo a vytvořilo vlastní metodiku a nástroj ekomapy.

Jak taková práce s ekomapou vypadá? Za použití připravených jedinečných symbolů žáci (nebo i jiní tvořitelé, ekomapa může být využita i při územním plánování nebo při veřejných fórech), nejdříve sestaví základní mapu své obce a poté do ní zaznamenávají přírodní, kulturní a udržitelné prvky v komunitě, ale i hrozby ohrožující zdraví obyvatel a životní prostředí.

V našem případě žáci „Příležitosti pro ekologicky šetrný život“ mapují v sedmi kategoriích:

  • Zelená ekonomika
  • Zelené technologie
  • Mobilita
  • Krajina a voda
  • Fauna a flora
  • Kulturní místa
  • Ekoinformace

K tomu, aby správně zaznamenali, zda takovéto příležitosti vůbec v obci mají, je však potřeba už pečlivé zmapování obce v terénu a případný výzkum i mezi ostatními obyvateli obce nebo odborníky. Dále se přesunují k další oblasti symbolů, které do Ekomapy zaznamenávají – vyhledávají faktory ohrožující životní prostředí a obyvatele. Zkoumají například, zda místo není ohroženo znečištěným ovzduším, světelným smogem, neudržitelným využíváním půdy, skládkami, hlukem, klimatickou změnou, dopravou nebo zda zde něco zásadního nechybí. To samozřejmě není jednoduché, žákům ale doporučujeme pro zmapování ohrožení odborné zdroje nebo zajímavé výzkumné metody, jako je např. biomonitoring.

Vyhotovenou mapu pak dále mohou představit členům komunity, zástupcům samosprávy, využít jako nevšední turistický materiál nebo ji využít jako zásobník námětů pro servisní/komunitní projekty. Zároveň díky vyhotovování ekomapy poznávají svoji obec do hloubky, seznamují se s dalšími členy komunity, propojují si místní témata a souvislosti s dalšími regionálními a globálními záležitostmi. Ekomapa je připravena tak, aby byla vhodným nástrojem místně zakotveného učení, zároveň díky svému širokému zaměření je průřezovým nástrojem, je tedy možné na ní ve výuce navázat v různých předmětech.

Metodika je připravena především tak, aby se dala využít s žáky 2. stupně ZŠ a dále SŠ, je ale možné ji lehce adaptovat na nižší stupeň nebo naopak pro práci s dospělými.

Nabízíme v prezenční i online podobě metodiku, legendu nebo seminář k Ekomapě. Bližší informace vám podá katerina.borovinova@ekologickavychova.cz

Ekomapa vznikla v rámci projektu MŠMT „Mdí mění místo a komunitu (rozvoj místně zakotveného učení v ČR)“

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory