Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Školní koordinátor VUR

 

Projekt Školní koordinátor vzdělávání pro udržitelný rozvoj – pilotní vzdělávací modul

Projekt podpořila Česká rozvojová agentura, doba trvání 1.1.2017 – 31.12.2018

Záměrem projektu je nastartovat proces ustanovování, přípravy a vzdělávání „školních koordinátorů VUR“ prostřednictvím nového funkčního akreditovaného vzdělávacího modulu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – navazujícího na dosavadní specializační studia školních koordinátorů EVVO. Po  absolvování tohoto modulu budou učitelé schopni zastávat funkci koordinátorů VUR na základních a středních školách ČR a zavádět/prosazovat ve školách komplexní pojetí VUR, GRV i EVVO. Pedagogové budou motivováni stát se odborníky na výuku problematiky UR jak po obsahové, tak po koordinační (organizační) a metodické stránce, a zároveň fungovat jako konzultanti pro své kolegy v této oblasti, rovněž budou schopni zapracovat problematiku do ŠVP. Uvedený vzdělávací modul bude sloužit v dalších letech jako nástroj k přípravě pedagogů – odborníků a koordinátorů VUR.

Rádi bychom, aby na základě zkušeností z tohoto projektu byla problematika VUR implementována do RVP a Standard studia k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy byl rozšířen tak, aby mohl být chápán jako Standard pro VUR.

Cíle projektu:

Vytvořit a pilotně ověřit nový vzdělávací modul pro školní koordinátory VUR, proškolit v něm 25 stávajících školních koordinátorů EVVO.

Zkušenosti takto vyškolených pedagogů i zkušenosti z ověřeného vzdělávacího modulu poskytnout jako inspiraci dalším školám v ČR, jiným organizacím činným ve VUR i veřejné správě.

Navrhnout potřebné úpravy dokumentů (např. již zmiňovaného Standardu) směřující k zavádění role školního koordinátora VUR .

 

Nabídka vzdělávacího modulu učitelům

 

Tento modul je určen pro učitele ZŠ a SŠ – absolventy specializačního studia (koncipovaného dle Standardu studia k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy, vyhlášky č.317/2005 Sb. a akreditovaného MŠMT), kteří si díky němu rozšíří svou stávající specializaci a budou moci v budoucnu zastávat i funkci školního koordinátora vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

 

Jde o cyklus 3 třídenních seminářů (každý v rozsahu 20 normálních hodin) + domácí samostudium v rozsahu 24 normálních hodin (k přípravě a pilotnímu ověření učebního celku). Celkem tento modul zahrnuje 84 normálních hodin ( = 112 vyučovacích hodin) včetně domácího samostudia.

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory