Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Jak žít a přežít v přírodě a civilizaci.

Na podzim 2021 byla dokončena interaktivní expozice zaměřená na šetrný turismus „Jak žít a přežít v přírodě a civilizaci“, která je umístěna v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury v Horním Maršově.

Expozice je dovybavena potřebnými prvky tak, aby dohromady tvořila kompletní provázaný celek. Jak už název napovídá, tématem expozice je hledání odpovědi na otázku, jak bychom my lidé měli k přírodě přistupovat, abychom ji nezdevastovali a zároveň jsme tu mohli žít v důstojných podmínkách. A to vše na příkladu krajiny východních Krkonoš.

Návštěvníky provází expozicí KáPéZetka neboli krabička poslední záchrany, která může mít zcela konkrétní podobu krabičky s nejpotřebnějšími věcmi k přežití anebo to může být jakési nemateriální duchovní bohatství, které v sobě každý máme, což jsou naše znalosti a dovednosti.

Návštěvníka, který vstoupí do turistického informačního centra neboli Infokoloniálu DOTEK, přivítá na začátku vstupenkovník. Pokud se správně zorientujete v modelu krajiny a spustíte kuličku správným směrem, můžete si natisknout vstupenky dle vlastního výběru – např. vstupenku pro nejstaršího či nejmladšího člena výpravy nebo pro tatínka, který mne nesl celou dobu na zádech… Vstupenky jsou symbolické – vstup do expozice je zdarma.

Podíváme-li se na jednotlivé bloky expozice, je tu část, která se věnuje pobytu v přírodě – zábavné interaktivní panely vám prozradí, jak se na pobyt venku připravit, jak tu „přežít“ bez GPS, mobilu a jiných technických vymožeností tak, jako to zvládlo mnoho generací před námi.

Druhý blok je věnován vlivu člověka na krkonošskou krajinu v minulosti a současnosti.  Něco zjistíte na pohyblivém modelu krajiny, kde si klikou natočíte nejen krajinu, ale i různá zvířata a postavy, náročnější návštěvníci si mohou užít tzv. listovnici, jejímž cílem je ukázat proměny tváře zdejší krajiny v sedmi různých historických etapách, proměny druhové skladby lesa a změny ve výskytu různých druhů zvířat či rostlin. Listovnici si můžete vlastnoručně vyzkoušet, „osahat“ a ovládat pomocí jednoduchých mechanismů. Zrovna tak mohou návštěvníci v černé komoře ovládat promítání kiníčka, které představuje jakousi kartotéku dokumentující přírodní a kulturní bohatství kraje zprostředkované formou „retro“ diapozitivů.

Třetí blok expozice se obrací k návštěvníkům a poskytuje jim prostor k zamyšlení, jak zacházet s přírodou, se zdroji, a co je pro život člověka skutečně důležité.  V posledním sále expozice si mohou návštěvníci chvilku posedět, složit si vlastní KPZ s nepostradatelnými věcmi pro pobyt v přírodě či pro přežití v civilizaci. Kromě užitečných předmětů potřebujeme na cestu životem také to, co máme v hlavě. Do velké dřevěné hlavy mohou návštěvníci vložit své nápady, co potřebují umět a vědět, aby se v životě, v přírodě, ve světě cítili dobře, co jim někdy třeba i může zachránit život. A protože máme jen jednu společnou planetu, můžeme tu do speciálního glóbusu vložit svůj vzkaz – co dělat, aby náš svět zůstal přívětivý, zdravý a krásný.

V posledním sále je zároveň malá badatelna a koutek pro záliby, které naznačují, že život může být zajímavý a zábavný i bez sledování televize či trávení času v nákupních centrech  – můžeme malovat, hrát na hudební nástroje, zpívat, číst si, hrát společenské hry, pozorovat hvězdy …

Expozice nabízí i drobná překvapení  – kdo dokáže vyluštit tajenku, tomu se otevře tajný průchod a kdo se nebojí do sklepa, ten tam najde veliké loutkové divadlo a scénáře divadelních her z minulosti a současnosti zdejší krajiny. Ovšem tvořiví návštěvníci si samozřejmě mohou vymyslet a sehrát vlastní hry. A kdo by si chtěl odnést nějakou drobnou upomínku, může zkusit štěstí na ručním automatu s místními produkty.

Expozice vznikla podle libreta Labyrinth Pro s.r.o. autorského týmu: Jaromír Gottlieb, Blažena Hušková, Jiří Kubec a vytvořil ji výtvarník a scénograf Robert Smolík, na tvorbě obsahu a textů se podíleli zaměstnanci SEVERu.

Srdečně zveme na návštěvu! Máme otevřeno denně 9.00 – 17.00 (v letní sezóně do 18.00).

Projekt „Interaktivní celoročně přístupná expozice Jak žít a přežít v přírodě“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory