Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Kvalifikační standard – pracovník EV

VÝVOJ KVALIFIKAČNÍHO STANDARDU A PŘÍPRAVNÉHO KURZU

PRO PROFESNÍ KVALIFIKACI PRACOVNÍK ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Toto je název projektu, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci se slovenskou organizací Centrum environmentálnych aktivít a maďarskou organizací Magosfa za podpory Evropské komise v programu Erasmus + (v oblasti odborného vzdělávání a přípravy). Projekt začal v březnu 2022 a bude se realizovat do února 2025.

Cílem projektu je vytvořit kvalifikační standard Pracovník environmentální výchovy pro zařazení do Národních soustav kvalifikací v partnerských zemích tak, aby byl přenositelný a obecně využitelný pro stanovení kvalifikace Pracovník environmentální výchovy i v dalších zemích. Standard může být případně nabídnut k zařazení do Evropské soustavy kvalifikací, aby se mohl stát inspirací pro další evropské země. Inspirací k vytvoření tohoto standardu byla kvalifikace Pracovník environmentální výchovy popsaná v Národní soustavě kvalifikací v ČR. Jelikož jak v České republice tak v partnerských zemích zcela chybí vzdělávací aktivita pro přípravu zájemců k získání této kvalifikace, bude nezbytné vypracovat i metodiku odborné přípravy k získání této kvalifikace a pilotně ji ověřit prostřednictvím kurzu pro 15 účastníků v každé partnerské zemi. Projekt přispěje ke zkvalitnění odborné přípravy profesionálních pracovníků environmentální výchovy a v jistém smyslu i k upevnění/zakotvení jejich pozice na trhu práce a k šíření myšlenky systému ECVET.

Projekt má dva hlavní výstupy, jedním je kvalifikační standart Pracovník environmentální výchovy, který bude vytvořen ve 4 jazykových mutacích. Anglická verze bude nejvíce všeobecná, tak aby ji mohly využít i další země. Verze v českém, slovenské a maďarském jazyce budou zohledňovat národní specifika. Druhým výstupem projektu je metodika vzdělávacího kurzu pro získání kvalifikace Pracovník environmentální výchovy. Tato metodika bude taktéž popsána ve čtyřech (českém, slovenské, maďarském a anglickém) jazycích.

Ke konci projektu (na podzim 2024) proběhne odborný workshop, kde se budou představovat hlavní výstupy projektu, na tento setkání budou pozvání odborníci zabývající se danou tématikou ze všech třech zúčastněných zemích.

Ve školním roce 2023/24 bude probíhat pilotní kurz (česká pilotáž) pro Pracovníky environmentální výchovy na DOTEKu v Horním Maršově. Bude se jednat o 4 třídenní setkání. Více informací o kurzu bude zveřejněno během února či března 2023. Případné dotazy můžete už nyní směřovat na Šárku Škodovou (sarka.skodova@ekologickavychova.cz).

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory