Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Mezinárodní projekt MOST

Meaningful Open Schooling Connects Schools To Communities

Již téměř dva roky je středisko Sever součástí mezinárodního projektu MOST, na kterém spolupracuje s deseti evropskými státy. Projekt spojuje univerzitní partnery s dalšími subjekty jako jsou ministerstva, neziskové organizace a další vzdělávací isntituce na poli environmentální výchovy.

Projekt cílí  na žáky druhého ale i prvního stupně základních škol jako na mladé uvědomělé občany, kteří mohou aktivně přistupovat k environmentálním problémům v okolí své školy a zapojit se tak do jejich řešení.

Způsoby, kterými žáci mohou ovlivnit své okolí, jsou tzv. SCP (School Community Project). Jejich metodika zahrnuje participaci co největšího množství lidí z komunity, veřejné správy a dalších partnerů, kteří mají chuť a odhodlání mladým žákům pomoci.

V rámci těchto školních projektů je kladen důraz na samostatnost žáků. Ti si jednak vyhledávají možný výzkumný problém, ale také volí zapojené subjekty, navrhují postup práce a rovněž rozdělení rolí mezi sebou.

Projekt využívá prvky místně zakotveného učení. Nedílnou součástí projektů takového typu je závěrečná prezentace v prostředí zapojené komunity. Po celou dobu projektu mohou žáci využít konzultací z řad Univerzity Karlovy, střediska ekologické výchovy Sever a dalších vyžádaných odborníků.

Úspěšné projekty mají možnost prezentovat své výsledky na konferenci v Praze na Karlově univerzitě.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory