Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Mezinárodní projekt MOST

Meaningful Open Schooling Connects Schools To Communities

Středisko SEVER bylo součástí mezinárodního projektu MOST, na kterém spolupracovalo 10 univerzit s přidruženými partnerskými organizacemi z celé Evropy. Projekt spojoval univerzitní partnery s dalšími subjekty, jako jsou ministerstva, neziskové organizace a další vzdělávací instituce na poli environmentální výchovy. Společným cílem 23 partnerů bylo rozvíjet otevřené školství skrze žákovské komunitní projekty. Projekt trval 3 roky (2020 – 2023) a na základě vytvořené propracované metodiky žáci v České republice realizovali 60 komunitních projektů, které reagovaly na potřeby komunity v místě.

Projekt cílil  na žáky základních i středních škol jako na mladé uvědomělé občany, kteří mohou aktivně přistupovat k environmentálním problémům v okolí své školy a zapojit se tak do jejich řešení.

Způsoby, kterými žáci mohou ovlivnit své okolí, jsou tzv. SCP (School Community Project). Jejich metodika zahrnuje participaci co největšího množství lidí z komunity, veřejné správy a dalších partnerů, kteří mají chuť a odhodlání mladým žákům pomoci. V rámci těchto školních projektů je kladen důraz na samostatnost žáků. Ti si jednak vyhledávají možný výzkumný problém, ale také volí zapojené subjekty, navrhují postup práce a rovněž rozdělení rolí mezi sebou.

Projekt využíval prvky místně zakotveného učení. Nedílnou součástí projektů takového typu je závěrečná prezentace v prostředí zapojené komunity. Po celou dobu projektu mohli žáci využít konzultací odborníků Univerzity Karlovy, střediska ekologické výchovy SEVER či jiných expertů. 

Tyto participativní projekty přinesly do míst realizace společnou tvorbu a realizaci vedoucí ke konkrétním dopadům na regionální úrovni. Jednotlivé zapojené školy své výsledky prezentovaly na žákovské konferenci na Univerzitě Karlově v Praze a šířily přes různá média a zapojené subjekty z okolí své školy. Jedním z příkladů zajímavého projektu je toto video.

Jedním z finálních výstupů evropského projektu MOST byla konference pořádaná v holandském městě Leiden, kde SEVER prezentoval výsledky českých žákovských projektů a zapojil se i za neziskový sektor do debat ohledně komunitního vzdělávání v panelové diskuzi, kterou sledovalo 200 lidí z celé Evropy.

Celý projekt hodnotíme velmi pozitivně na základě zpětné vazby zapojených škol, ale i od evropských partnerů, kteří se zájmem činnost a chuť českých žáků měnit své okolí velmi obdivovaly.

Odkazy na mezinárodní stránky projektu: MOST a EOSnet

   

 

MANUÁLY  (v angličtině):

  • Manuál pro školy – Jak plánovat a realizovat školní komunitní projekt (Manual to plan and perform SCP)

https://icse.eu/wp-content/uploads/2023/03/D3.1-WP3-Manual-for-schools_final.pdf

  • Pedagogical Guidelines and Exemplary Science Materials

https://icse.eu/wp-content/uploads/2023/07/MOST-D4.2-Pedagogical-guidelines-and-exemplary-science-materials.pdf

Výstup obsahuje dvě části. Hlavním cílem části 1 (Pedagogical Guidelines) je poskytnout pedagogické materiály, které lze použít jako vzdělávací základ pro realizaci školních komunitních projektů (SCP). Hlavní cílovou skupinou tohoto dokumentu jsou vedoucí SCP, tedy pedagogové. Hlavním cílem 2. části (Exemplary Science Materials) je ukázat, že Open Schooling v projektu MOST byl úspěšně implementován prostřednictvím SCP, a představit sbírku vzorových SCP z každé země (včetně České republiky).

 

  

 

 

 

 

AKCE:

SEVER prezentoval české žákovské komunitní projekty na konferenci v Holandsku

V květnu se uskutečnila v holandském Leidenu, v krásné budově muzea Naturalis Biodiversity Centre mezinárodní konference pro vzdělavatele ETE IV (Educating the Educators), jíž se zúčastnili i zástupci organizace SEVER.

Významnou součástí konference byla i prezentace výstupů končícího mezinárodního projektu MOST (Meaningful Open Schooling Connect Schools To Communities), jehož hlavní náplní bylo propojování škol a vzdělávání s komunitou, veřejností, odborníky či místními politiky.

Dělo se tak na základě tzv. školně-komunitních projektů (SCP) a SEVER byl jedním z 23 partnerů z 10 evropských zemí (v ČR společně s pražskou Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy), kteří tyto školní projekty koordinovali.

SEVER se konference zúčastnil aktivně, a to především ve dvou sekcích:

1) MOST FAIR - na Veletrhu školně-komunitních projektů jsme prezentovali zástupce našich zúčastněných škol, a to jednak formou posteru, jednak také promítáním videa, kde naše dlouhodobé projekty představujeme (my, ale i samotní žáci a žákyně). Naše výstupy měly u partnerů a dalších účastníků úspěch, z následné diskuze s návštěvníky lze shrnout, že je zaujalo natočené video, ze kterého čiší chuť dětí měnit své okolí, nadšení z výsledků, ale i radost ze spolupráce s dospělými ze své komunity.

2) závěrečná PANELOVÁ DISKUZE – Jiří Kulich, ředitel střediska ekol. výchovy SEVER, reprezentoval evropský neziskový sektor v diskuzi na téma “Jak by vzdělávací sektor měl podporovat a šířit udržitelnost”. Jiří Kulich hájil důležitost neziskových organizací při vzdělávání žáků pro udržitelnost, při jejich učení se, jak být součástí komunity a při podpoře občanské angažovanosti mladých lidí.

Konferenci hodnotíme jako přínosnou a zdařilou a zkušenosti z tohoto víceletého projektu budeme dlouhodobě využívat.

 

 

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory