Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

NEDĚLÁM TO PRO SEBE aneb podpora spolupráce a dialogu mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a osobami odpovědnými za různé oblasti ve městech

Rubrika: Nedělám to pro sebe

V letošním roce Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER Brontosaurus Krkonoše zahájilo, ve spolupráci s Národní sít Zdravých měst (NSZM), realizaci projektu „NEDĚLÁM TO PRO SEBE aneb podpora spolupráce a dialogu mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a osobami odpovědnými za různé oblasti ve městech“.

Projekt byl podpořen v rámci programu Mládež v akci, jehož cílem je podnítit spolupráci a strukturovaný dialog mezi mladými lidmi ve věku od 15 do 30 let a osobami odpovědnými za různé oblasti politiky na komunální úrovni.

Projekt je koncipován takovým způsobem, aby mladí lidé ztratili obavy z diskuze, získají povědomí o aktuálním dění v místě svého bydliště a aktivně se zapojili do odhalování a řešení problémů měst ve kterých žijí.

Žáci základních a středních škol se setkávají s komunálními politiky a úředníky, společně diskutují problémy, které ve městech trápí mladé lidi a hledají jejich řešení.

První fází projektu je realizace tzv. Mladých fórech. Prostřednictvím těchto fór mají mladí lidé z různých míst České republiky možnost podílet se na rozhodování o dalším rozvoji měst a prosadit do jisté míry zájmy své generace.

Na Mladá fóra navazují tematicky zaměřené diskusní kulaté stoly. Ty umožní cíleně řešit a plánovat jednu vybranou oblast nebo problém a poskytují větší diskusní prostor pro konkrétní téma. Výběr témat vychází z již vytipovaných problémů (výstupů z Mladých fór).

Třetí fází projektu jsou cílená školení, která navazují na výsledky kulatých stolů. Cílem těchto školení je příprava mladých lidí na aktivní zapojení do řešení dané problematiky.

V závěru projektu bude realizována celostátní konference, v rámci které budou představeny příklady dobré praxe v zapojených městech (zakládání Dětských zastupitelstev, akce pro mladé ve městě, osvětové akce a kampaně vedené mladými lidmi).

Projektu volně navazuje na předchozí úspěšný projekt Národní sítě zdravých měst „Mládež v akci“, který se setkal s velkým kladným ohlasem ze strany škol i měst a obcí.

facebook twitter

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory