Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

O nás

Vítáme Vás na stránkách Střediska ekologické výchovy SEVER

KDO JSME:

Středisko ekologické výchovy SEVER je konsorciem čtyř neziskových organizací, spojených společnou značkou, historií, posláním, poskytovanými službami a vysokou mírou vzájemné solidarity a podpory:

 • Středisko ekologické výchovy SEVER, Základní článek hnutí Brontosaurus (*1994)
 • Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. (*2012)
 • Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. (*2012)
 • Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové o.p.s. (*2012)

NAŠE HODNOTY:

Jde nám o věc – Jde nám o svět

V naší práci hraje klíčovou roli:

 • udržitelnost (uvnitř i navenek – ve fungování organizace i okolního světa)
 • příroda  (příroda jsme my)
 • vztahy (mezi lidmi, lidmi a přírodou, v přírodě)
 •  porozumění (vzdělávání/učení se, poznání, moudrost, naslouchání)
 •  odpovědnost

NAŠE POSLÁNÍ:

Usilujeme o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu Prostřednictvím výchovy a vzdělávání, založených na „5P“:

 • prožitku
 • praktické činnosti
 • participaci
 • přímém kontaktu se světem okolo nás
 • propojení různých oborů

NAŠE ČINNOST:

Základním a středním školám nabízíme krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy a dlouhodobé vzdělávací projekty. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízíme každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťujeme vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, pracovníci nevládních organizací. Pro další skupiny a pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí.

Do historie naší činnosti můžete nahlédnout pomocí výročních zpráv: VÝROČNÍ ZPRÁVY SEVERU

Toto je naše POLITIKA OCHRANY PRÁV DĚTÍ SEVER

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER
Kavčí Plácek 121
500 03 Hradec Králové

Mobil: +420 739 203 209

E-mail: sever-hk@ekologickavychova.cz

Administrativní pracoviště
Úpická 146/18
541 01 Trutnov

Mobil: +420 739 203 201

E-mail: sever-adm@ekologickavychova.cz

Pobytové středisko
Malá Ulička 89
542 26 Horní Maršov

Mobil: +420 739 203 205

E-mail: sever-hm@ekologickavychova.cz

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER
Masarykova 35
412 01 Litoměřice

Mobil: +420 739 203 212

E-mail: sever-ltm@ekologickavychova.cz

Fakturační údaje

Středisko ekologické výchovy SEVER
Základní článek Hnutí Brontosaurus

Horská 175
542 26 Horní Maršov

č. ú.: 1305225379/0800

IČO: 601 53 016
DIČ: CZ60153016

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
Zapsáno v registru obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka O257
se sídlem Horská 175,
Horní Maršov , 542 26
IČO : 288 31 055
DIČ: CZ28831055
Číslo účtu: 252811002/0300

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory

-->