Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Máme certifikaci

Po dvou letech usilovné práce našich kolegů jsme získali hned dvě prestižní ekoznačky pro turistické ubytování – evropskou značku “The Flower” a českou značku Ekologicky šetrná služba. Zároveň se také můžeme prokazovat značkou Certifikovaný poskytovatel ekologické výchovy, kterou nám po důkladném auditu udělila organizace Síť středisek ekologické výchovy Pavučina. Díky této značce si mohou být naši klienti jistí, že dostávají přesně to, za co si zaplatí: prověřené vzdělávací programy vedené proškolenými lektory, v ekologicky odpovědném prostředí.

                                                       


 

Šetrný dům DOTEK v Horním Maršově (a také Středisko EV sídlící v budově místní základní školy) se tak stal:

1. zástupcem podobně certifikované služby turistického ubytování v Krkonoších, a teprve 5. (v případě české značky Ekologicky šetrná služba dokonce 3.!) v celé naší zemi. 

Jsme hrdí, že oba turistické provozy spravované neziskovou organizací SEVER potvrdily svou ekologickou šetrnost a vytvořily tak podmínky pro opravdu šetrný turismus v Krkonoších. Tato oblast je extrémně navštěvovanou oblastí, zároveň však leží ve velmi cenném přírodním prostředí Krkonošského národního parku. Jejím hlavním problémem do budoucnosti se tak stává udržitelnost cestovního ruchu, neboť dopady sezónního pobytu takového množství lidí silně zatěžuje místní křehký ekosystém.

Turistická ubytovací zařízení oceněná evropskou značkou „The Flower“ mají nižší spotřebu vody a energie; odpad produkovaný takovými zařízeními je pečlivě tříděn a (tam, kde je to možné) vhodným způsobem likvidován; používají především takové látky, které jsou v menší míře nebezpečné vůči životnímu prostředí; hostům jsou poskytovány informace týkající se ochrany životního prostředí; ručníky a ložní prádlo jsou vyměňovány pouze jednou či dvakrát týdně (pokud není častější výměna nezbytná); personál je vyškolen k co nejšetrnějšímu používání dezinfekčních látek; vypínání osvětlení a topení je regulováno automatickými systémy; personál je vyškolen, aby třídil a likvidoval nebezpečný odpad; zacházejí s odpadní vodou způsobem šetrným vůči životnímu prostředí.

Česká značka Ekologicky šetrná služba se uděluje za splnění podobných parametrů, tedy využívání obnovitelných zdrojů energie, vhodný výběr dodavatelů, kteří berou ohled na životní prostředí, důraz na úspory vody a elektrické energie, předcházení vzniku odpadů a používání ekologicky šetrných výrobků označených ekoznačkou.

Více informací najdete na stránkách poskytovatele těchto značení – CENIA, české informační agentury životního prostředí www.cenia.cz, nebo na stránkách evropské ekoznačky www.ecolabel.eu.

A jak probíhala příprava na odborné audity v šetrném domu DOTEK? „Po ukončení rekonstrukce ekocentra DOTEK v létě 2013 nám bylo jasné, že se pokusíme získat ekoznačku. SEVER Horní Maršov provozuje také Středisko ekologické výchovy v budově ZŠ Horní Maršov. Žádost jsme tedy rozšířili i o tyto prostory,“  říká provozní domu DOTEK, osoba odpovědná za úspěšnou certifikaci, pan Pavel Vojtěch:  „Nastalo rozhodování, zda zažádáme o ekoznačku českou, evropskou nebo o obě.Nakonec jsme se rozhodli pro obě. Samotná žádost obsahuje devadesát kritérií, z nichž 29 je povinných. U zbývajících jednašedesáti je nutno dosáhnout nejméně dvaceti šesti bodů, což u nás znamenalo pokusit se splnit dalších sedmnáct kritérií v objektu DOTEK. Podobná situace nastala i se Střediskem v ZŠ. Vzhledem k velkému množství externích revizí a kontrol se schvalovací proces protáhl na necelé dva roky. Dnes máme ekoznačky schválené, podepsané a každý rok budeme jejich držení obhajovat,“ dodává Vojtěch.

 

Ekologicky šetrný dům DOTEK je sídlem neziskové organizace SEVER, která se věnuje již více jak 20 let ekologické výchově žáků i dospělých. V tomto roce se SEVER stal navíc i certifikovaným ekocentrem a může se tak chlubit prověřenými vzdělávacími programy i lektory. Více o certifikaci na http://www.certifikace-sev.cz/.

Ekologicky šetrný dům DOTEK nabízí široké veřejnosti nejen služby turistického ubytování, ale i výborné lokální kuchyně nebo obchůdku s regionálními výrobky. V Infokoloniálu DOTEK získáte zajímavé informace o východních Krkonoších, tipy na zajímavé výlety Cesty na DOTEK nebo Programy na DOTEK s environmentální tematikou.

Ubytování v domě DOTEK je vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak pro větší skupiny, které jedou do Krkonoš za odpočinkem, pracovním setkáním či školením nebo vzděláváním. Více z nabídky domu DOTEK najdete na stránkách organizace SEVER http://sever.ekologickavychova.cz/dotek/ubytovani-stravovani-pronajem/.

 

Jsme rádi, že se také můžeme prokazovat značkou Certifikovaný poskytovatel ekologické výchovy, kterou nám po důkladném auditu udělila organizace Síť středisek ekologické výchovy Pavučina. Díky této značce si mohou být naši klienti jistí, že dostávají přesně to, za co si zaplatí: prověřené vzdělávací programyvedené proškolenými lektory, v ekologicky odpovědném prostředí.

Středisko ekologické výchovy SEVER se ve své oblasti pohybuje již více jak 20 let. Je jedním z prvních “ekocenter” v Česku, stál u zrodu mnoha projektů a programů, které významně ovlivnily směřování ekologické výchovy v naší zemi. Jmenujme pro příklad propagaci metody Místně zakotveného učení, které dává důraz na detailní poznání vlastního domova a vytvoření pozitivní vazby žáků ke svému regionu, nebo metody Story Line Approach, díky které si žáci a studenti českých škol mohou vyzkoušet práci v “dospělých” firmách.

Celou nabídku organizace SEVER, pro pedagogy i veřejnost, najdete ZDE.

SEVER-certifikat

Získání značky Certifikovaný poskytovatel ekologické výchovy je pro SEVER potvrzením, že jím zvolená cesta vzdělávání je kvalitní a smysluplná. Jakých oblastí se certifikace dotýkala, nám popsal Jaromír Kvasnička ze Střediska SEVER, který podklady k certifikaci připravoval a účastnil se certifikačního procesu na místě:

„Certifikace hodnotila celkově čtyři oblasti, které se vztahují k organizaci a provádění ekologického vzdělávání. První z nich byla oblast Řízení – jak moc se organizace drží své základní vize, jak dokáže v rámci této vize plánovat své aktivity, a jak o nich umí informovat veřejnost. Druhá se věnovala profesnímu a odbornému růstu Programových pracovníků. Třetí oblast zkoumala Metodiku samotných programů – jaký přínos mají pro svou cílovou skupinu, jak zajišťuje psychické a fyzické bezpečí účastníků nebo jak vyhodnocuje úspěšnost svých programů. Poslední oblastí byl Ekologický provoz, neboli jak dobře dokáže poskytovatel zmírňovat dopady své činnosti na životní prostředí.“
Síť středisek ekologické výchovy Pavučina vytvořil pro účely informování veřejnosti o certifikovaných ekocentrech i speciální web http://www.certifikace-sev.cz/. Najdete na něm všechny potřebné informace i kontakty na prověřená ekocentra.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory