Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Objednávkový – rezervační systém SEVERu Hradec Králové

Tento formulář používejte VÝHRADNĚ pro objednávky programů SEVERu Hradec Králové. Pro objednávání programů v Horním Maršově a v Litoměřicích kontaktujte tato pracoviště e-mailem, telefonicky či poštou.
Výběr lektorky nemá vliv na výběr konkrétní pracovnice SEVERu.

Další informace k výukovým programům

UPOZORNĚNÍ pro zájemce o programy o ODPADECH programy zdarma jsou již vyčerpány, nyní si můžete objednávat pouze placené programy. 

POZOR – dočasné omezení realizaci programů pro MŠ a 1. stupeň ZŠ v období září 2023–leden 2024. Z organizačních důvodů nebudeme v tomto období realizovat žádné programy pro 1. stupeň ZŠ. Pro mateřské školy bude možné realizovat pouze následujíc 3 programy a 2 projektové dny (viz katalog „Žijeme na Zemi“):

 • CO VÍ KAPIČKA JÁRA?
 • KRTEK A PODZIM
 • KRTEK NA SMETIŠTI
 • KRTEK NA SMETIŠTI (projektový den)
 • KOLOBĚH VODY (projektový den)

Od února 2024 budeme realizovat již všechny programy a projektové dny dle nabídky (viz katalogy) bez omezení, objednávky programů na únor 2024 a další měsíce můžete zadávat již nyní. Pokud nastanou neočekávané komplikace a budeme nuceni omezení realizací prodloužit, domluvíme se s vámi individuálně na náhradních termínech.

 

Nabídka programů ve školním roce 2023/2024:

Nezapomeňte, že v případě výjezdu mimo Hradec Králové, vám budou naúčtovány náklady spojené s cestou lektorky.

SEVER-HK-projektové dny-MŠ

SEVER-HK-katalog-2023-2024-MŠ

SEVER-HK-katalog-2023-2024-1st

SEVER-HK-katalog-2023-2024-2st

SEVER-HK-katalog-2023-2024-SŠ

Formulář obsahuje chyby

Vaše rezervace nebyla odeslána z následujících důvodů:

  Objednat program0,00

  Základní informace

  Zaškrtnutím souhlasíte, že jste se seznámili s Organizačními pravidly.

  Kontaktní údaje

  Kontaktní osoba

  Tyto údaje prosím vyplňte pouze v případě, pokud přímo Vy nejste kontaktní osoba.

  Další důležitá sdělení

  V případě jakéhokoliv problému s objednávkou nás ihned telefonicky kontaktujte na pracovišti Hradec Králové.

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Odesláním formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Středisko ekologické výchovy SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horská 175, Horní Maršov, 542 26, DIČ: CZ60153016 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

  Účel zpracování osobních údajů

  V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zpracovávání v databázi zákazníků, zasílání obchodních sdělení, subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

  Prohlášení správce

  Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

  Nákupní košík

  Váš nákupní košík je prázdný.
  Navštivte náš e-shop!

  České hory