Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Oznámení o zahájení výběrového řízení na technický dozor investora

Rubrika: Aktuálně na faře

Oznámení-výzva o zahájení výběrového řízení na služby

a) Identifikační údaje zadavatele:
Název: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše
Sídlo: Horská 175, Horní Maršov, 542 26
IČ: 60153016
DIČ: 60153016

b) Název a popis předmětu zakázky:
Technický dozor investora na stavbě (koordinace, nastudování projektu, dotčené orgány, dozor investora na stavbě, přejímací řízení, stavební úřad kolaudace) na akci „Ekocentrum DOTEK Krkonoše – vzdělávací a poradenské středisko pro Královéhradecký kraj. Etapa I., II. a III.“ dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na projekt „DOTEK – dům obnovy tradic, ekologie a kultury, fara Horní Maršov č.p. 175“

c) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 318 000,- Kč

d) Lhůta a místo pro podání nabídky:
Nabídky doručit osobně nebo prostřednictví držitele poštovní licence. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem 15. února 2010 a končí dne 1.března 2010 v 15:00. Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horská 175, Horní Maršov, 542 26.

e) Základní hodnotící kritérium: Nejnižší nabídková cena

f) Nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

g) Nabídka musí být podána v jazyce českém.

h) Projekt bude spolufinancován z prostředků Evropské unie

i) Kontaktní osoba zadavatele:
Jan Franta mobil.: 732 659 009, mail.: jan.franta@ekologickavychova.cz

j) Zadávací dokumentace neexistuje jako samostatný dokument a je přílohou této výzvy, ke stažení zde:
[download label="Zadávací dokumentace technický dozor investora"]http://sever.ekologickavychova.cz/wp-content/uploads/2012/12/Zadávací-dokumentace-technický-dozor-investora.doc[/download]

facebook twitter

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory