Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

MRKVIČKA

Ústecký kraj
Královéhradecký kraj

Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER nabízí mateřským školám a dalším předškolním zařízením (stacionáře, kluby, DDM, NNO) se zájmem o ekologickou výchovu možnost přihlásit se do sítě MRKVIČKA (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), kterou na celostátní úrovni administruje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV).

Registrací do sítě MRKVIČKA na rok 2014 vám nabízíme tyto služby:

  • čtyři rozesílky informačních a metodických materiálů k ekologické výchově včetně bulletinu Mrkvička
  • průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
  • vzájemnou výměnu zkušeností s jinými školami (například zařazením vašich příspěvků do bulletinu Mrkvička)
  • slevy při účasti na vzdělávacích akcích pořádaných o.s. SEVER (například Krajská konference KAPRADÍČKO 2014)
  • přístup do archivu e-bedrnik.cz (bude otevřen od 1. února 2014)

Pravidla registrace na rok 2014 – 2016

Registraci na rok 2014 – 2016 je třeba provést online na http://www.pavucina-sev.cz/?idm=26. Následně přijde na vámi uvedený e-mail formulář registrace k vytištění. Formulář podepište, opatřete razítkem a zašlete jej vašemu krajskému koordinátorovi (Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové) v písemné podobě co nejdříve (poštou či osobně).

Nově naleznete v registračním formuláři políčko heslo. Toto heslo vám bude sloužit k přihlašování do archivu všech čísel bulletinu MRKVIČKA v elektronické podobě www.e-bedrnik.cz (kontaktní e-mail, který uvedete v registraci je zároveň login na tento web).

Doručením registrace se vaše zařízení zavazuje uhradit registrační poplatek 400 Kč na základě faktury, kterou vám pro rok 2014 vystaví Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov a zašleme vám ji spolu s první rozesílkou (únor 2014). Doporučujeme vám proto, abyste si vyplněnou registraci před odesláním okopírovali. V případě, že se budete registrovat v průběhu roku 2014, obdržíte fakturu cca do 14 dní po registraci.

Registrační poplatek za služby poskytované v síti MRKVIČKA jsou zpoplatněny částkou ve výši 400 Kč za každý kalendářní rok a za každé registrované pracoviště, aby byla podpořena udržitelnost sítě.

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory