Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Základní informace o Specializačním studiu pro školní koordinátory EVVO

Specializační studium pro školní koordinátory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

V r.2021 byl otevřen nový ročník studia určený především pedagogům 2.stupně ZŠ a SŠ. V srpnu 2021 proběhl zahajovací kurz na DOTEKu v Horním Maršově, během následujícího školního roku 2021/2022 proběhly 4 třídenní semináře na území Pardubického a Libereckého kraje a závěrečný kurz opět na DOTEKu v Horním Maršově, závěrečné zkoušky se konaly v říjnu v Hradci Králové. Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných písemných prací úspěšně složilo 9 pedagogů z Královéhradeckého kraje.

Odborným garantem studia byl SEVER Horní Maršov, o.p.s. 

Část finančních prostředků na realizaci studia poskytl Královéhradecký kraj. 

Jde o studium “výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“ dle §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušné platové třídy a přiznání specializačního příplatku (a tedy i jeho odměňování).

Studium je určeno absolventům magisterského programu pedagogického typu nebo absolventům  magisterského programu nepedagogického typu doplněného pedagogickým minimem.

Studium je prezenční v rozsahu 250 vyučovacích hodin a bývá uspořádáno obvykle do dvou týdenních a čtyř třídenních výjezdních seminářů.

Obsah studia je vytvořen dle Standardu k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy.

Studium je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.  Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT.

Studium předpokládá  zájem účastníka o danou problematiku a jeho zapojení do výukových programů, aktivit, diskusí  a práce v terénu (aprobace není rozhodující).

Studium klade důraz na využitelnost nabytých poznatků v praxi – studující se zúčastní řady praktických aktivit, terénních programů, návštěv zajímavých škol, setkají se v rámci přednášek s  mimořádnými osobnostmi, budou moci hovořit s aktivními koordinátory EVVO a seznámit se s jejich prací. Studující budou mít možnost poznat nejen přírodně hodnotná území, ale zároveň se i seznámit s nabídkou dalších vzdělávacích institucí zaměřených na ekologickou výchovu.

Máte-li zájem o podrobnější informace, obraťte se na Hanu Kulichovou, SEVER,
tel.739 203 204, hana.kulichova@ekologickavychova.cz

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory