Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Základní informace o Specializačním studiu pro školní koordinátory EVVO

Specializační studium pro školní koordinátory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Nový ročník studia určený především pedagogům 2.stupně ZŠ a SŠ bude otevřen v r.2021 (zahajovací kurz proběhne v srpnu, během následujícího školního roku proběhnou 4 třídenní semináře, závěrečný kurz o prázdninách 2022). Uzávěrka předběžných přihlášek je do konce února 2021. Lze zařadit do druhé vlny šablon!
Máte-li o studium zájem, obraťte se na Hanu Kulichovou, tel.739 203 204, hana.kulichova@ekologickavychova.cz

Jde o studium “výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“ dle §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušné platové třídy a přiznání specializačního příplatku (a tedy i jeho odměňování).

Studium je určeno absolventům magisterského programu pedagogického typu nebo absolventům  magisterského programu nepedagogického typu doplněného pedagogickým minimem.

Studium je prezenční v rozsahu 250 vyučovacích hodin, uspořádáno obvykle do dvou týdenních a čtyř třídenních výjezdních seminářů.

Obsah studia je vytvořen dle Standardu k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy.

Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.  Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT.

Studium předpokládá  zájem účastníka o danou problematiku a jeho zapojení do výukových programů, aktivit, diskusí  a práce v terénu (aprobace není rozhodující).

Studium klade důraz na využitelnost nabytých poznatků v praxi – studující se zúčastní řady praktických aktivit, terénních programů, návštěv zajímavých škol, setkají se v rámci přednášek s  mimořádnými osobnostmi, budou moci hovořit s aktivními koordinátory EVVO a seznámit se s jejich prací. Studující budou mít možnost poznat nejen přírodně hodnotná území, ale zároveň se i seznámit s nabídkou dalších vzdělávacích institucí zaměřených na ekologickou výchovu.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory