Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Projekt: Creating Nature Garden and Learning Through It

Projekt Creating Nature Garden and Learning Through It je projekt realizovaný organizací SEVER Horní Maršov za podpory Evropské komise v rámci programu ERASMUS+.

Projekt reaguje na nevyužitý potenciál zahradního vzdělávání a jeho hlavním cílem bylo zvýšení příležitostí v této oblasti. Jedná se o mezinárodní projekt, do kterého byly zapojeny zahraniční organizace, jež mají mnoho zkušeností s otázkou přírodních zahrad a zahradního vzdělávání obecně. Konkrétně se jednalo o rakouskou organizaci Natur Im Garten, která je považována za zakladatele soudobého konceptu certifikace přírodních zahrad a slovenskou organizaci Centrum environmentálnych aktivít (CEA), která se rovněž dlouhodobě zabývá tématem přírodních zahrad a vzdělávání a má s nimi bohaté zkušenosti.

Cílem projektu bylo vytvoření uceleného vzdělávacího kurzu pro vzdělavatele, který zahrnuje téma přírodních zahrad, výuku v nich, ale i plánován přírodních zahrad, jejich propagaci či využití produktů z nich. Zúčastněné organizace se během mezinárodních i online setkání vzájemně vzdělávali, inspirovali a předávali cenné zkušenosti a společně sepsali metodiku tohoto kurzu.

Zahradní kurzy byly zároveň na jaře roku 2022 pilotně vyzkoušeny ve všech zúčastněných zemí. Kurzu se účastnilo celkem 60 zahradních vzdělavatelů, kteří si z kurzu odnesli cenné znalosti, dovednosti a zkušenosti. Účastníci se během kurzu dozvěděli o základních principech a prvcích přírodní zahrady včetně její ekologické údržby. Vyzkoušeli si, jaké jsou možnosti předpěstování rostlin a smíšeného pěstování, založení záhonu a kompostu, to vše s možností zapojení žáků do procesu a praktických ukázek. Účastníci získali teoretický základ o edukačních metodách vhodných pro použití při zahradním vzdělávání, získali konkrétní inspiraci, jak mohou zahradu využít při jednotlivých školních předmětech a zkusili si vytvořit vlastní lekci na základě doporučených postupů. V poslední části se účastníci dozvěděli, kde všude mohou nalézt podporu a pomoc při založení přírodní zahrady, včetně typů na grantové a projektové výzvy. Důraz byl také kladen na zapojení žáků a komunity do celého procesu tvorby a využití přírodní zahrady, dále typy na zužitkování plodů ze zahrady, včetně konkrétních aktivit vhodných pro žáky.

V rámci projektu vznikly dva zásadní výstupy – metodika zahradního kurzu a Gapy karty.

Metodika zahradního kurzu detailně popisuje celý zahradní kurz, rozdělený na jednotlivé vzdělávací bloky. U jednotlivých bloků je uveden jejich cíl, časová dotace, seznam pomůcek a doporučené publikace (či další zdroje) a samozřejmě popis realizace jednotlivých aktivit. Metodiku může využit každý, kdo se chce zabývat zahradním vzděláváním. Nabízí se možnost zrealizovat stejný či podobný kurz, nebo metodiku využít pouze jako zdroj inspirace pro konkrétní zahradní témata.

Metodika zahradního kurzu je ke stažení, zde: METODIKA KE STAŽENÍ

Gapy karty jsou pomůcka, která byla vytvořena v rámci tohoto projektu pro usnadnění plánování přírodních zahrad, ale také pro lepší porozumění jednotlivým kritériím přírodních zahrad (formou hry).

Gapy karty jsou ke stažení, zde: GAPY KARTY KE STAŽENÍ

Pro více informací ohledně proběhlého projektu či dotazy týkající se metodiky zahradního kurzu či Gapy karet, neváhejte kontaktovat: Šárku Škodovou (sarka.skodova@ekologickavychova.cz).

   

Foto: Richard Medal (CEA), Filip Laštovic (SEVER)

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory