Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Biolearn

Projekt Biolearn oficiálně nazvaný „Učíme se z přírody – Biomimikry ve vzdělávání“ realizuje SEVER Horní Maršov o.p.s. za podpory Evropské komise v rámci programu Erasmus+.

V mezinárodním projektu jsou kromě nás zapojeni partneři z Velké Británie (Wild Awake), Holandska (Biomimicry NL), Spojených Států (The centre for learning with nature), Maďarska (Magosfa) a Slovenska (Centrum Environmentálnych aktivit).

Cílem projektu je rozvíjet ve školách formu výuky pomocí biomimikry. Jedná se o mezipředmětovou výuku,  kdy hledáme a vysvětlujeme souvislosti  mezi přírodou a lidmi vytvořeným světem. Člověk se totiž v přírodě často může inspirovat pro své činnosti. Partneři z Holandska, Anglie a USA mají s tímto způsobem práce již bohaté zkušenosti, a proto v rámci projektu pomáhají méně zkušeným organizacím zavádět tyto metody i v dalších zemích EU.

Důležitým aspektem všech programů, které budou pro školy vznikat je udržitelnost jako významný princip fungování přírody, který je třeba převést i do lidského světa.

Biomimicry jsou založené na 9 základních principech fungování přírody podle Janine Benyusové

1.příroda je poháněná slunečním svitem

2. příroda využívá jen energii, kterou potřebuje

3. příroda přizpůsobuje formu funkčnosti

4. příroda vše recykluje

5. příroda odměňuje spolupráci

6.příroda stojí na rozmanitosti

7. příroda potřebuje znalost místa

8. příroda omezuje přebytky zevnitř

9. příroda čerpá sílu ze svých limitů

 

V rámci projektu vznikají výukové lekce, které budou ve školním roce 2019/2020 testovány na školách ve všech partnerských státech. Někteří učitelé vyjedou na vzdělávací pobyt do Nizozemí.

Výstupem projektu bude kromě seminářů pro učitele také příručka s popisem lekcí, která učitelům pomůže zavádět biomimikry do své práce ve škole.

 

V ČR jsou zapojení učitelé ze škol v rámci celé republiky, kteří se budou vzdělávat a testovat vzniklé lekce se svými žáky od října 2019.

V případě zájmu o podrobnější informace můžete kontaktovat manažerku projektu Mgr. Miladu Dobiášovou  milada.dobiasova@ekologickavychova.cz

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory