Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Podpora z OPŽP v rámci projektu DOTEK

Prokletí chudobné děvečky zlomeno

Barokní fara v Horním Maršově bude již za dva roky sloužit jako špičkové zázemí pro environmentální vzdělávací programy díky finančním prostředkům z Evropské unie, státnímu rozpočtu ČR a vlastních finančních zdrojů z Operačního programu Životní prostředí.

„V Maršově obydlí, ale velmi špatné, ze dřeva, hrozí zřícením, kvůli vzdálenosti místa”. Tak zní doslovný překlad poněkud nejasného německo-latinského zápisu v duchovenské fassi, který učinil farář Ondřej Josef Schutter dne 22.srpna 1713 v rubrice věnované příbytku faráře v Horním Maršově. Těchto několik slov je nejstarší dochovaná písemná zmínka o existenci maršovské fary. Obydlí faráře zde však muselo stát jíž dlouho před tímto datem. Patrně již někdy kolem roku 1565 kdy je zmiňován maršovský kostel v Kronice města Trutnova od Šimona Huttela. Život na horách nebyl lehký a bohatství tu nikdy moc nebylo. V roce 1840 jiný farář Franz Zwiner píše: “Maršovská fara je chudá děvečka. Tato chudoba je tíživější pro nepříznivé potíže s milostivou vrchností, která nepřispěje ke zkrášlení Domu Božího… Pokud se potřebuje něco pořídit, pořizují si farníci sami… ”
A tak to šlo s Maršovskou farou celá staletí. Tučná léta se střídala s hubenými. Doby úpadku s dobou rozkvětu. Vždycky tu ale byli farníci a jejich farář, komunita a společenství, které dávalo existenci fary a kostela smysl. V minulém století z mnoha smutných důvodů podstatně ubylo farníků. Poslední farář bydlel na faře v 80. letech. Pak zůstala budova s jejími „promodlenými” zdmi, kterými prošly generace krkonošských horalů prázdná. Jaký osud ji tak čeká ve století 21.? V tom horším případě bude památka postupně chátrat až spadne. V lepším případě se z ní stane luxusní penzion nebo soukromá rezidence, kam nemá běžný smrtelník vstup povolen. V roce 2002 se stal malý zázrak. Maršovskou faru se podařilo získat Středisku ekologické výchovy SEVER, se záměrem zřídit zde otevřené ekologické vzdělávací centrum. Celý projekt se jmenuje DOTEK – dům obnovy tradic, ekologie a kultury. Takřka osm let na SEVERu pracovali na tom, aby se stal další zázrak a chudobná děvečka dostala pořádné věno – asi tak 35 miliónů korun českých a DOTEK se stal skutečností. Na konci roku 2009 se tak opravdu stalo. Projekt pod názvem: Ekocentrum Dotek Krkonoše-vzdělávací a poradenské centrum pro Královéhradecký kraj byl vybrán k podpoře z Operačního programu Životní prostředí. Dne 1.března 2011 začala předáním staveniště rekonstrukce budovy, která skončí před polovinou roku 2013. Ale jak to dopadne pokud si chudá děvečka pořídí za věno zateplení fasády, rekuperaci vzduchu a solární panely? Věřme, že dobře. Zázraky se dějí!

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory