Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Grantový program Na zelenou 2009

Roste zájem škol o bezpečné cesty pro děti

Nadace Partnerství letos rozdělí více než 800 tisíc korun na podporu projektů bezpečných cest do školy. Generálním partnerem programu Na zelenou je již třetím rokem finanční skupina AXA.

Dopravní program Nadace Partnerství byl založen jako reakce na současný stav automobilové dopravy u nás, který se ukazuje být z dlouhodobého hlediska neudržitelný. V rámci svých aktivit se zabývá podporou ekologicky šetrných způsobů dopravy (veřejná osobní doprava, cyklistika, chůze), zklidňováním dopravy ve městech a obcích a bezpečnými cestami do škol.

Grantový a asistenční program Na Zelenou byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky na základních školách v Praze. Cílem grantového programu je zvýšit dopravní bezpečnost dětí při cestě do školy. Dopravní program Nadace Partnerství chce prostřednictvím programu Na zelenou pomáhat školám chránit děti před dopravními nehodami, učit je být vnímavý ke svému okolí a věcem veřejným a podporovat udržitelné způsoby dopravy do škol. Generálním partnerem programu Na zelenou se stala finanční skupina AXA.

Úctyhodných letos podaných 50 žádostí dokládá stoupající zájem škol o řešení neradostné a často nebezpečné dopravní situace v jejich okolí. Cílem programu Na zelenou je pomáhat školám chránit děti před dopravními nehodami, podporovat pěší docházku a jízdu na kole a zlepšovat podmínky pro tyto šetrné způsoby dopravy.

Žádosti hodnotila odborná komise složená ze zástupců státních orgánů prevence, ministerstev školství a životního prostředí, dopravních odborníků a neziskových organizací zaměřených na dopravně-bezpečnostní problematiku. Mezi deset nejkvalitnějších projektů bude rozděleno více než 800 tisíc korun.

Průběh školního projektu je rozdělen do několika navazujících fází. Nejprve každé dítě zakreslí do připravené mapky svou obvyklou cestu do školy a vyznačí místa, která považuje za nebezpečná. Poté s pomocí dospělých vytvoří souhrnnou mapu okolí školy se všemi rizikovými místy a předají ji projektantovi. Na jejím základě je zpracována dopravní studie, kterou děti předají zástupcům města či obce a policie. Školy však v rámci projektu realizují také řadu drobných opatření na podporu šetrné mobility. Patří k nim výstavba přístřešků či stojanů na kola, zpracování školních plánů mobility apod.

Informace o programu naleznete na adrese: www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou

 

Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během 18 let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 213 miliónů korun už na 2 383 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development.

Logo Nadace Partnerství

AXA v České republice působí prostřednictvím penzijního fondu, životní pojišťovny, pojišťovny (se zaměřením na neživotní pojištění) a investiční společnosti.

Logo AXA

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory