Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

O projektu

Projekt Čtenářská gramotnost pro učitele ZŠ v environmentální výchově a přírodovědných předmětech realizují společně Středisko ekologické výchovy SEVER a asociace NNO  Zelený Kruh.

Hlavním cílem projektu je zlepšení připravenosti učitelů základních škol pro konstruktivisticky orientované vzdělávání v základních školách, konkrétně v oblasti strategií kritického čtení textů (čtenářské gramotnosti) zaměřených na životní prostředí, a rozvoj jejich dovedností pro přenos těchto nových metod na kolegy ve své vlastní škole (dovnitř) či na učitele z jiných škol (přenos vně). V rámci projektu budou realizovány semináře zaměřené na metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti s důrazem na porozumění informacím o životním prostředí, poskytovány dlouhodobé konzultace a přímá podpora učitelům ZŠ na téma přenosu jejich dovedností na kolegy ve škole, bude vytvořeno interaktivní webové rozhraní s příklady dobré praxe, kde budou mít proškolení učitelé ZŠ možnost mentorovat své kolegy z jiných škol a bude také vydána metodická příručka pro učitele ZŠ. Evaluace projektu proběhne na základě zpětné vazby cílové skupiny.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Cílovou skupinou projektu jsou učitelé ZŠ těchto typů:

- Koordinátoři průřezových témat, či výchovných předmětů ve školách se začleněním informací o životním prostředí, kteří ze své funkce plní koordinační a mentorskou funkci ve vztahu k učitelům celé ZŠ, nebo 1., nebo 2.stupně.

- Řídicí pracovníci a pracovnice ZŠ, tedy ředitelé/ředitelky a zástupci ředitele, kteří opět plní mentorskou a vzdělávací funkci ve vztahu k jiným učitelům ve škole z titulu své funkce.

- Ostatní učitelé, kteří se podílejí na mentorování nebo koordinaci jiných učitelů ZŠ.

Doba trvání

Doba realizace projektu je od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015.

Aktivity realizované v rámci projektu

1) Příprava, evaluace a propagace aktivit pro učitele
2) Interaktivní webové rozhraní pro učitele
3) Realizace seminářů “Čtenářská gramotnost v environmentální výchově”
4) Konzultace a přímá podpora v základních školách
5) Metodická příručka pro učitele ZŠ
6) Závěrečná konference projektu

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR (č. j. MSMT-1582/2014-1).

––––––––––––––––––––––––

Bližší informace na webu projektu www.eko-logik.cz
nebo
Karin Kvasničková
, manažerka projektu
Mobil: 734 310 965
E-mail:
 karin.kvasnickova@ekologickavychova.cz
SEVER, Horská 175, 542 26 Horní Maršov

 

  

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory