Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

O projektu Environmentální vzdělávání pedagogů

Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Environmentální vzdělávání pedagogů

1.srpna 2009 začal SEVER realizovat projekt Environmentální vzdělávání pedagogů podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Cílem projektu je zkvalitnit podmínky pro systematické vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol Královéhradeckého kraje tak, aby byli připraveni efektivně naplňovat průřezová témata Envirnonmentální výchova (na základních školách) a Člověk a příroda (na středních školách) v návaznosti na školní vzdělávací programy.
Zároveň si projekt klade za cíl vytvořit pilotní modul environmentálního vzdělávání s využitím moderních vzdělávácích metod (např.tzv.mentoringu).
Díky tomuto projektu, který potrvá celkem 30 měsíců – tedy až do ledna 2012 – proběhne řada vzdělávacích akcí. Část akcí bude zaměřena na podporu školních koordinátorů EVVO – pro zájemce, kteří se chtějí stát kvalifikovanými koordinátory EVVO, je připraveno specializační studium v rozsahu 250 hodin. Jde o studium “výkonu specializované činnosti” oblasti EVVO dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušného kariérního stupně (a tedy i jeho odměňování). Účastníky studia čekají dva týdenní kurzy a čtyři třídenní semináře v různých přírodně zajímavých místech, přednášky, praktická cvičení, návštěvy škol, práce v terénu. Studium pak zakončí obhajobou závěrečné práce a zkouškou před komisí.Pedagogové, kteří již toto studium úspěšně absolvovali v minulých letech, mohou využít nabídky doškolovacích seminářů k aktuálním tématům.
Další část vzdělávacích akcí bude věnována pedagogům, kteří nejsou koordinátory EVVO a zatím neusilují se jimi stát, avšak zajímají se o různá aktuální témata vztahující se k problematice ochrany životního prostředí.
Velkou novinku představuje vzdělávání a podpora pedagogických týmů. Partnery projektu je 10 škol (3 základní a 7 středních), z nichž každá má již svého kvalifikovaného koordinátora EVVO. Pedagogickým týmům těchto škol bude ze strany SEVERu během projektu poskytováno dlouhodobé systematické poradenství, cílené metodické vedení a vzdělávání podle společně vypracovaného plánu cílů ekologické výchovy, kterých chce škola v určité době dosáhnout (např.zavedení nového předmětu, zpracování průřezového tématu, proškolení týmu pedagogů k vybranému tématu). Zkušenosti těchto škol budou prezentovány na společné závěrečné konferenci a dále se jejich zkušenosti promítnou v manuálu.Pedagogové těchto škol budou také působit jako lektoři na dalších vzdělávacích akcích realizovaných v rámci tohoto projektu.
Všechny vzdělávací akce včetně specializačního studia jsou akreditovány MŠMT a jsou pro účastníky zdarma.
Věříme, že projekt přispěje k celkovému zkvalitnění environmentálního vzdělávání na základních a středních školách v kraji a v konečném důsledku bude mít příznivý dopad na naše životní prostředí.

Manažer projektu: Radka Urbánková, 739 203 210, SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, sever-hk@ekologickavychova.cz
Věcný manažer: Hana Kulichová, SEVER, 739 203 204, 54226 Horní Maršov, Horská 175, sever@ekologickavychova.cz

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory