Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

O projektu Profesní vzdělávání pracovníků NNO v EV

Od března 2010 je v Královéhradeckém kraji realizován nový projekt, který má za cíl prohloubit profesní vzdělání pracovníků neziskových organizací.

Projekt „Profesní vzdělávání pracovníků NNO v EVVO“ je realizován v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizátorem projektu je SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory.

Jedním z hlavních cílů projektu je vytvoření dvou vzdělávacích modulů, které komplexně zajistí profesionalizaci zaměstnanců neziskových organizací zabývajících se environmentální výchovou a vzděláváním pro udržitelný rozvoj. Jeden modul se zaměří na vzdělávání a organizační dovednosti managerů, druhý pak na dovednosti odborných pracovníků a lektorů. První vzdělávací semináře proběhnou na podzim 2010, dále pak v pravidelných intervalech celkem 5 dvoudenních setkání v každém modulu.

Organizace, které byly v první vlně oslovené měly možnost zapojit své pracovníky a zároveň vyjádřit svůj zájem o některá z nabízených témat. „Z široké škály nabízejících se témat je nutné vybrat ty nejaktuálnější tématické okruhy, které potenciální účastníky zajímají a motivují k zapojení do projektu. Proto jsme je oslovili a vyzvali k aktivní spolupráci.“, komentují tento krok organizátoři projektu.

V rámci dvouletého projektu bude proškoleno na 30 pracovníků z neziskových organizací z Královéhradeckého kraje a konečným výstupem pak bude vytvoření metodické publikace, v níž bude modelově popsána realizace každého vzdělávacího modulu.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory