Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

SEVER školám, školy sobě

SEVER školám, školy sobě – vzdělávání pro udržitelný život na školách

K poslednímu říjnu 2012 skončil rozsáhlý tříletý projekt Střediska SEVER zaměřený na vzdělávání pedagogů úplných i neúplných základních škol a středních škol v 9 krajích: Královéhradeckém, Ústeckém, Pardubickém, Středočeském, Libereckém, Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském a v kraji Vysočina. Partnerem projektu bylo Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a hlavním dodavatelem vzdělávacích akcí pro moravské kraje Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno.

Díky tomuto projektu se uskutečnilo celkem 72 vzdělávacích akcí v celkové délce 104 dní, kterých se zdarma zúčastnilo 1008 pedagogů. Šlo o pedagogy vykonávající funkci školního koordinátora EVVO, kteří

si obvykle v rámci vícedenních doškolovacích seminářů chtěli prohloubit své znalosti a dovednosti v jednotlivých oborech (neboť školní koordinátor by měl mít o problematice EV „mezipředmětový“ přehled).

Dále se v rámci projektu vzdělávali pedagogové, kteří měli zájem o různá aktuální témata z oblasti problematiky udržitelného života a průřezových témat Environmentální výchova (na základních školách) a Člověk a příroda (na středních školách) v návaznosti na své školní vzdělávací programy.

Novinkou ve vzdělávání byla práce se školními týmy – během projektu lektoři systematicky pracovali se

17 školami. Týmům těchto škol bylo poskytováno dlouhodobé systematické poradenství,

cílené metodické vedení a vzdělávání „šité na míru“ podle společně vypracovaného plánu cílů ekologické výchovy, kterých chce škola v určité době dosáhnout (např. zavedení nového předmětu, zpracování průřezového tématu, proškolení týmu pedagogů k vybranému tématu) a po dobu udržitelnosti projektu byly školám zapůjčeny různé metodické pomůcky (jako např.mikroskopy, dalekohledy, publikace, didaktické krabice Rezekvítku) k realizaci učebních celků.

Na základě hodnoticích dotazníků, které vyplňovali účastníci po skončení každé vzdělávací akce, a na základě strukturovaných rozhovorů se zástupci pedagogických týmů vypracoval partner projektu ve spolupráci s externími odborníky souhrnnou evaluační zprávu, která hodnotila průběh spolupráce se školami. Tato zpráva je součástí dvou metodických manuálů, které zároveň obsahují zkušenosti

se vzděláváním pedagogických týmů, jejich praktické výstupy (učební celky) a popisy části aktivit, kterými týmy prošly.

Mezi nejčastější vzdělávací témata, o která měly zájem nejen pedagogické týmy, ale i ostatní účastníci, patřily náměty, jak využít region školy pro environmentální výchovu (včetně problematiky regionálních učebnic), terénní semináře s praktickými ukázkami aktivit, dále pak témata týkající se ekologicky šetrného provozu škol, globálních a rozvojových problémů.

Díky tomuto projektu vzniklo celkem 23 inovovaných či nových produktů: 2 již zmíněné manuály, 1 typ metodického vedení pedagogického týmu, 1 typ semináře pro pedagogický tým, 15 typů seminářů pro školní koordinátory EVVO a 4 typy seminářů pro „ostatní“ pedagogy.

Kromě těchto produktů bylo vytvořeny 4 metodické pomůcky: reeditované DVD ABCD Ekologie aneb Životabudič (série krátkých filmů s praktickými návody k ekologicky šetrnému životu) a simulační hra Fishbanks (využívání obnovitelných zdrojů). Zcela nově byla vytvořena pomůcka Časová osa (využívání krajiny ČR člověkem v minulosti) a DVD Globální problémy (prezentace pro žáky a doplňující informace pro učitele k nejzávažnějším problémům světa).

Prohlédněte si dva manuály:

 [download label="Vzdělávání pedagogických týmů v environmentální výchově"]http://sever.ekologickavychova.cz/wp-content/uploads/2013/11/SEVER_skolam_manual_II.pdf[/download]

 [download label="Vzdělávání pedagogických týmů základních a středních škol v EV"]http://sever.ekologickavychova.cz/wp-content/uploads/2013/11/SEVER_skolam_manual_I.pdf[/download]

Věříme, že projekt přispěl k celkovému zkvalitnění a prestiži environmentálního vzdělávání na školách a v konečném důsledku bude mít příznivý dopad na naše životní prostředí.

 

Hana Kulichová, manažerka projektu, SEVER.

 

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory