Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Školy pro inteligentní využívání energie (SIEU) – most mezi mladými lidmi a společností

Školy pro inteligentní využívání energie (SIEU)

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER Horní Maršov se stalo partnerem mezinárodního projektu „Školy pro inteligentní využívání energie“ – SIEU. V rámci projektu, do něhož je zapojeno 11 partnerů a 90 středních odborných škol z 9 zemí Evropské unie, budou studenti řešit aktuální a skutečné zadání týkající se úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie.
V České republice projket podpořilo Ministertvo životního prostředí.

Do projektu bylo zapojeno 10 středních odborných škol. 256 žáků řešilo energetické problémy dvou zapojených klientů. V průběhu projektu se proškolilo 12 pedagogů v metodě dějové linie. Z projektu vyšla metodická publikace, která popisuje metodu dějové linie na příkladu školního projektu zaměřeného na úspory a obnovitelné zdroje energie. Projekt využíval novou metodu dějové linie, která do našeho prostředí přichází z Nizozemí. Skupina studentů (třída) založí vlastní Agenturu pro energii a prostřednictvím SEVERu obdrží zadání od konkrétní firmy, obecního úřadu, knihovny, muzea či jiné organizace (klienta). V rámci agentury si studenti rozdělí funkce a úkoly a intenzivně budou pracovat na řešení zadání. Výstupem bude doporučení, které klientovi nastíní možné způsoby řešení jeho energetického problému. Studenti budou pracovat jednak individuálně, jednak ve skupinách a v rámci tvůrčího procesu budou získávat relevantní poznatky a informace, pomocí nichž si budou utvářet představu o nejnovějších trendech a možnostech energetických řešení. Krystalizující nápady budou průběžně konzultovat s odborníky a na závěr zpracují vlastní prezentaci. Všechny skupiny (Agentury pro energii) na konci projektu představí své prezentace na společném setkání klientovi, který si podle svého zvážení vybere projekt, jenž bude nejlépe odpovídat jeho specifickým podmínkám a zadání.
Klientem se v prvním kole stala prodejna a jídelna, zabývající se alternativními směry stravování v Hradci Králové, Bazalka. Studenti prostřednictvím své agentury radili firmě Bazalka jak na téma úspory ve firmách. Obchod se zdravou výživou se chtěl dozvědět především, jaké lednice jsou nejúpornější, dále se zajímá o úspory na osvětlení či topení a zavedení rekuperace v jídelně.
Druhou možnost, kterou si studenti mohli vybrat, je zavedení solárních panelů na ohřev vody či výrobu elektřiny na střechu Bio jídelny. Bazalku zajímaly nejen finance (kolik bude vložená investice, jaká je návratnost, kolik ušetří peněz), ale také jak budou jednotlivá opatření působit na životní prostředí – tedy kolik ušetří zdrojů, kolik nevypustí oxidu uhličitého atd.). Studenti se tak snažili najít co nejlepší konkrétní řešení, které sami považují za nejvýhodnější.
Klientem v druhém kole se stala Československá církev husitská. Studentské agentury řešily problém vytápění vybraných místností kostela v Úpici. Kostel by mohl být vytápěn pomocí obnovitelných zdrojů energie. Studenti tedy hledali nejefektivnější vytápění pomocí tepleného čerpadla, solárních panelů, dřeva, štěpků a podobně. Kromě způsobu vytápění navrhovali studenti i další úsporná či stavební opatření, které šetří energii.

Další informace a dotazy: e-mail: sever-hm@ekologickavychova.cz, telefon 499 874 280.

Internetové stránky projektu

Více informací o zapojených školách do mezinárodního projektu podpořeného Evropskou komisí, jejich návrzích řešení či dalších státech účastnící se projektu najdete zde: http://www.sieu.info/cz/news

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory