Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Základní informace o Síti environmentálních center v severních Čechách

SECESE – Síť environmentálních center v severních Čechách

Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí.

Realizace projektu: květen 2009 – duben 2011

Předkladatel projektu

České Švýcarsko o.p.s. (http://www.ceskesvycarsko.cz)

Partneři projektu
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER
Správa Národního parku České Švýcarsko
Správa CHKO Labské pískovce
Správa CHKO Lužické hory
Občanské sdružení přátel Lužických hor
ČSOP Tilia

Cíl projektu
Celkovým cílem projektu je rozvoj sítě environmentálních center v severních Čechách se zaměřením na zlepšení komunikace, koordinace, společné medializace a informovanosti v rámci sítě. Dopad jednotlivých aktivit projektu je s ohledem na zapojené partnery jak v Ústeckém, tak Libereckém a Královéhradeckém kraji. Součinností a společnými aktivitami partnerů v síti dochází k plošnému rozvoji EVVO, dochází k organizovanému zapojování veřejnosti, které vede ke zvyšování ekologického vědomí obyvatel a k jejich zodpovědnému jednání ve prospěch udržitelného rozvoje.

Očekávané výsledky projektu
Specifickým cílem projektu je posílení a inovace stávajícího systému poskytování EVVO v oblasti zapojování veřejnosti a v oblasti nestátních neziskových organizací. Cílem je prohloubení, zpřístupnění a zkvalitnění environmentálně vzdělávacích, poradenských a informačních služeb jednotnou prezentací a výstupy partnerů zapojených v síti, tím bude docházet k zajištění dostupnosti informací v chráněných územích s vysokou přírodní hodnotou a v oblastech Natury 2000. Dalším specifickým cílem projektu je nastavení a schválení standardů pro akreditaci ekocenter v Ústeckém kraji.

Klíčové aktivity projektu

1. Vzdělávání
EVVO programy (realizace i tvorba nových), semináře, workshopy

2. Poradenství a informační služby
Zvýšení kvalifikace pracovníků, provoz ekoporadny a ekocenter v rámci sítě

3. Osvětové akce pro veřejnost
Realizace výstav, besed, exkurzí, průvodcovských akcí

4. Koordinace a medializace v rámci sítě
Propagační kampaň, tvorba marketingových materiálů, tiskové zprávy

5. Síťování a podpora jiných organizací v Ústeckém kraji
Sestavení a aktivní působení Poradního sboru EVVO

www.sfzp.cz
www.mzp.cz

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory