Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

O projektu Škola pro udržitelný život 2009/2010

Vyhlašovateli projektu jsou společně Středisko ekologické výchovy SEVER a PARTNERSTVÍ o.p.s.

Cílem je budování kapacit lokálních leaderů (NNO, aktivních škol, neformálních spolků a sdružení) v oblasti ekologické výchovy a udržitelného rozvoje, zapojení veřejnosti do konkrétních akcí vedoucích ke zlepšení životního prostředí, vytváření strategií a uskutečnění praktických místních projektů ochrany přírody a udržitelného rozvoje (dále UR) v obcích a městech (jde o projekty zaměřené na výsadbu zeleně v intravilánech obcí i krajině, zlepšení environmentálních kvalit veřejných prostranství, projekty úspor energie přispívající k ochraně klimatu, apod.).

Projekt pomáhá obcím díky neziskovým organizacím, školám a jejich partnerům rozvíjet procesy UR – péči o živ.prostředí, stimulaci udržitelného způsobu života, občanské společnosti, mezisektorové spolupráce, účasti občanů ve věcech veřejných, vytváření dlouhodobého partnerství, jež přinese měřitelné výsledky pro komunitu a vytvoří podmínky pro realizaci místní Agendy 21. Protože jsou projekty koordinovány neziskovými organizacemi a iniciovány prostřednictvím škol, zároveň tím NNO pomáhají zapojeným školám orientovat výuku na potřeby skutečného života a do školního vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnou rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Významně tak projekt přispěje nejen k rozvoji NNO a jejich komunikaci a spolupráci se školami, ale i probíhající reformě v českém školství.

Projekt ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Generálním partnerem projektu je Toyota

 

 

 

 

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory