Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

O projektu Týden pro udržitelný život

Na počátku prosince 2009 jsme začali realizovat projekt podpořený v rámci OPVK „Týden pro udržitelný život – vzdělávací pobytový program pro žáky ZŠ a SŠ“. Hlavním Cílem tohoto projektu je propracovat metodiku týdenních environmentálních pobytových výukových programů jako účinné formy realizace průřezových témat (zejména EV). Chceme rozvíjet klíčové kompetence žáků, probudit zájem o oblast živ. prostředí a zvýšit jejich občanskou angažovanost.

V průběhu projektu proběhne inovace pobytových programů, které budeme následně realizovat pro žáky základních a středních škol z celé ČR. Na podporu těchto programů vznikne interaktivní web, kde si žáci ověří a rozšíří své znalosti získané při environmentálním pobytovém programu na středisku SEVER.

Důležitou aktivitou projektu bude také získávání zpětné vazby od účastníků a jejich pedagogického doprovodu, metodiku evaluace budeme řešit s externím odborníkem Janem Činčerou.

Do projektu je také zařazeno poskytování konzultací pro pedagogické pracovníky základních a středních škol především k průřezovému tématu environmentální výchova a jeho začleňování do ŠVP školy

V rámci nabytých zkušeností vytvoříme metodickou příručku, kde budou komplexně zpracovány postupy pro realizaci praktických pobytových environmentálních kurzů.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory