Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

PROSTOR “M”

PROSTOR “M” – Participace, Rozhodování, Občanská Společnost, Odpovědný Rozvoj v rukou Mladých

SPACE “M” – participation, decision making, civil society, responsible development in the hands of young people

Termín realizace: září 2021 – srpen 2023

Projekt je zaměřený na rozvoj kompetencí mladých lidí – tzv. generace M – vyrůstající po celý svůj život v době multitaskingu a on-line komunikace, ale také výzev jako je klimatická změna a potřeba udržitelného rozvoje. 

Zaměřuje se proto na kompetence potřebné ke vstupu do aktivního života a komunikaci s činiteli s rozhodovací pravomocí.
Postupnými kroky nabídneme zapojeným skupinám mladých lidí možnost naučit se realizovat zajímavé aktivity v místě, kde žijí či studují. Na základě jejich potřeb vzniknou workshopy a prázdninový kemp, zaměřené zejména na aktuální témata a seznámení s demokratickými nástroji a způsoby komunikace s činiteli s rozhodovací pravomocí. 

Mladí si ověří získané znalosti a dovednosti prakticky, nejprve formou menších aktivit a následně realizací místních projektů zaměřených na zlepšení míst, kde působí, s ohledem na udržitelný rozvoj. Vše bude probíhat formou a metodami aktivního učení a za využití ověřených návodů a aktivit vzdělávacího programu Škola pro udržitelný život. Zapojeným skupinám mladých bude poskytnuta intenzivní konzultační podpora, budou moci společně sdílet své zkušenosti a inspirovat se. Celý projekt bude zakončen třídenní konferencí, do které se zapojí nejen mladí účastníci, ale i činitelé s rozhodovací pravomocí jako rovnocenní partneři. 

Tento projekt je finančně podpořen programem Evropské unie Erasmus+.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory