Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Seminář Bez vody to nejde

Rubrika: Univerzální archiv

Zveme vás na seminář Bez vody to nejde pro pedagogy 1. stupně, který se koná 10. února v Hradci Králové.

V rámci semináře se seznámíte s námětem na realizaci projektu určeného žákům 1. stupně ZŠ, zaměřeného na jednu
ze základních podmínek života – vodu.


Struktura projektu vychází z tematických okruhů průřezového tématu Environmentální výchova (Základní podmínky života, Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí) a prochází napříč vzdělávacími
oblastmi Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a zdraví. Prakticky si vyzkoušíte aktivity vhodné
pro realizaci ve vzdělávacích oborech Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura, Výtvarná, Hudební a Tělesná výchova.
Účastí na semináři získáte zdarma zpracovanou metodiku projektu.

 

Místo konání akce: SEVER HK, Kavčí plácek 121, 50003 Hradec Králové 3

 

Cena: 600 Kč (účastníci semináře obdrží akreditované osvědčení a zpracovanou metodiku projektu)

 

Kontakt: Lenka Hronešová, lenka.hronesova@ekologickavychova.cz

Tel.: +420 739 203 209

 

 

Pozvánku naleznete zde:
Přihlášku na seminář naleznete zde:

přihl.Bez vody to nejde

facebook twitter

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory